Bibduck

Bibduck er et rammeverk for å automatisere oppgaver i bibliotekssystemet Bibsys, og koble Bibsys mot andre programmer, f.eks. programvare for RFID-plater og utskrift av stikksedler. Det er laget av folk i skranken for folk i skranken, for å gjøre hverdagen litt enklere.

Når bibliotekssystemet ikke snakker med grensesnittprogramvaren for RFID-platene våre, får noen av oss lyst til å gjøre noe med det. Vidoen under viser hvordan Bibduck endrer modus for RFID-grensesnittprogramvaren fra Bibliotheca (det lille vinduet med tittelen "RFID interface - Input") basert på hvilken Bibsys-skjerm som vises i det aktive SNetTerm-vinduet. Vinduene må startes fra Bibduck for at Bibduck skal kunne kommunisere med de.

Bibduck er i bunn og grunn et rammeverk for automatisk kommunikasjon med Bibsys via SNetTerm. Det vil aldri bli like stabilt som kommunikasjon med et API, men vi har etterhvert funnet flere bruksområder for det. Videoen under viser et morsomt eksempel, der det ble laget et script for semiautomatisk endring av formatet på klassifikasjonskoder for et stort antall bøker;

Et mer hverdagslig eksempel er automatisering av mottaksprosessen for innlånte dokumenter. Scriptet tar seg av å motta innlånet, låne ut dokumentet, sende hentebeskjed og skrive stikkseddel:

Kildekode og mer teknisk informasjon om Bibduck finnes på Github.

Emneord: BIBSYS Av Dan Michael Heggø
Publisert 4. feb. 2014 11:07 - Sist endret 18. aug. 2016 08:01