Colligator

Colligator er en bokkarusell med emneordsnavigasjon – navnet er en sammenslåing av «collection» og «navigator» og i er tillegg imperativ av «å samle» på latin. Colligator gjør det mulig å visuelt navigere i en samling ved å klikke på emneordsmerkelapper og rotere en karusell med forsider av bøkene som omhandler det valgte emnet.

Samling 42

Realfagsbibliotekets Samling 42 er en samling bestående av omtrent 5 000 populærvitenskapelige, vitenskapshistoriske og vitenskapsfilosofiske bøker. Den er fysisk organisert i kronologisk rekkefølge basert på innkjøpsdato.

Dessverre ble omslagene til bøkene borte i forbindelse med flytting, og uten disse blir det visuelt lite interessant å stille dem ut.

Både på grunn av at bøkene i samlingen ikke er organisert etter et klassifikasjonssystem og at vi mistet bøkenes omslag, hadde vi et behov for å vise frem samlingen på en organisert og visuell måte.

En elektronisk løsning

 Colligator er en web-basert applikasjon som er satt opp på en pc med berøringsskjerm fysisk plassert ved siden av samlingen. Systemet gir en oversikt over emneordene som er satt på bøkene i samlingen og man kan navigere i disse ved å trykke på berøringsskjermen.


Når man har valgt et emneord vises bøkene med dette emneordet i en bokkarusell. Man kan rotere karusellen ved å dra fingeren frem og tilbake over berøringsskjermen. For boka som til enhver tid er i sentrum av karusellen vises det metadata som tittel, forfatter, forlag og årstall, men også omslagsbeskrivelse, og om boka står på hylla eller er utlånt. Bokas emneord vises slik at man kan navigere videre i dem. Omtalte personer er også trykkbare, og det samme er sted-, tid- og formtermer hvis de finnes.

 

Teknisk informasjon

Colligator er skrevet i HTML-5 og JavaScript (med jQuery og Backbone.js), mens backend bygger på PHP-rammeverket Laravel. Katalogdata høstes nattlig fra Alma/BIBSYS via OAI-PMH og indekseres med ElasticSearch.

Colligator er per i dag optimalisert for nettleseren Chrome og en bestemt touchskjerm. I fremtiden ønsker vi å generalisere systemet slik at det fungerer like bra i alle moderne nettlesere og på ulike enheter (mobiltelefoner, nettbrett).


Eksterne lenker

Colligator er tilgjengelig på GitHub under MIT-lisensenfrontend og backend.

Publisert 15. feb. 2016 13:15 - Sist endret 18. aug. 2016 08:02