English version of this page

Tilgang til dokumenter i DUO - UiOs vitenarkiv

Ikke alle dokumenter i vitenarkivet er åpent tilgjengelig. Dette er en oversikt over de ulike restriksjonene på dokumenter i DUO, og hva som kreves for å få tilgang.

Hvordan se hvilken tilgang dokumentet har

Når du holder musepekeren over teksten Les mer, vil du få frem aktuell tilgangskode. Klikk på teksten Les mer for mer informasjon om tilgang. Dette er et eksempel på en oppgave med tilgangskode A:

Eksempel på oppgave med tilgangskode A.

A: Dette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter

(In English)

 • Du kan få tilgang til et trykt eksemplar ved å levere bestilling til aktuelt bibliotek (se liste lenger ned).
 • Bestillingen kan sendes på epost eller leveres i biblioteket.
 • Oppgaven skrives ut på forespørsel, og du får melding når dokumentet er klart.
 • Du må regne med noen dagers ventetid fra du leverer bestillingen til du får beskjed fra biblioteket om at dokumentet er klart.

For lånere tilknyttet andre bibliotek enn Universitetsbiblioteket i Oslo:

 • Ditt lokale bibliotek må  bestille kopi av dokumentet, og faktureres etter gjeldende priser. Bestillende bibliotek skal ikke returnere kopien, den skal destrueres når låner er ferdig med dokumentet.

For å finne det riktige biblioteket du skal kontakte, må du se i DUO hvilken samling dokumentet befinner seg i.

For dokumenter som er i samlingen til:

B: Utsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet

(In English)

 • Du må være student eller forsker for å få tilgang til oppgaver med utsatt tilgjengeliggjøring.
 • Bestilling sendes eller leveres til aktuelt bibliotek.
 • Du får melding når dokumentet er klart. Du må regne med noen dagers ventetid fra du leverer bestillingen til du får beskjed fra biblioteket om at dokumentet er klart.
 • Oppgaver med utsatt tilgjengeliggjøring er kun til bruk hos Universitetsbiblioteket i Oslo, i bibliotekets betjente åpningstid. De kan ikke sendes til andre bibliotek.
 • Gyldig student- eller ansattkort deponeres i skranken når dokumentet hentes.
 • Du kan lese oppgaven, men ikke bruke den i eget arbeid (sitere, henvise etc.) uten samtykke fra forfatter. Du må selv kontakte forfatter og innhente samtykke. Biblioteket har ikke kontaktinformasjon til forfatter.

For å finne det riktige biblioteket du skal kontakte, må du se i DUO hvilken samling dokumentet befinner seg i.

For dokumenter som er i samlingen til:

C: Klausulering: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt

(In English)

 • For å få innsyn i et klausulert dokument må forfatter gi tillatelse. Du må også ha tillatelse fra forfatter hvis du ønsker å bruke dokumentet i eget arbeid, for eksempel sitere og henvise. Det er viktig at bekreftelsen fra forfatter inneholder hvilken bruk det gis tillatelse til. Du må selv kontakte forfatter, biblioteket har ingen kontaktinformasjon til forfatterne.
 • Forfatter gir tillatelse ved å fylle ut et nettskjema: https://nettskjema.no/a/99062. Pålogging via elektronisk id, f.eks. BankID.
 • Du får melding når dokumentet er klart. Du må regne med noen dagers ventetid fra forfatter har fyllt ut nettskjema til du får beskjed fra det aktuelle avdelingsbiblioteket om at dokumentet er klart.
 • Klausulerte dokumenter er kun til bruk hos Universitetsbiblioteket i Oslo, i bibliotekets betjente åpningstid. De kan ikke tas med hjem.
 • Klausulerte dokumenter lånes ikke ut til andre bibliotek.
 • Vær oppmerksom på at du vil kunne måtte deponere gyldig lånekort i skranken, og/eller måtte lese materialet i eget leserom.

Lurer du på noe? Send epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

D: Klausulert: Kan bare siteres etter nærmere avtale med forfatter

(In English)

Innsyn innebærer at du kan få lese dokumentet. Hvis du ønsker å bruke den i eget arbeid, for eksempel sitere og henvise, må du ha samtykke fra forfatter. Du må selv kontakte forfatter for å innhente samtykke. DUO har ingen kontaktinformasjon til forfatterne.

Søknad om innsyn leveres aktuelt bibliotek. Klausulerte dokumenter kan ikke lånes med hjem, og er kun til bruk i biblioteket i bibliotekets betjente åpningstid. Klausulerte dokumenter sendes heller ikke på fjernlån til andre bibliotek. Du må regne med noen dagers ventetid fra du leverer bestillingen til du får beskjed fra biblioteket om at dokumentet er klart. For å finne det riktige biblioteket du skal kontakte, må du se hvilken samling dokumentet befinner seg i. Denne klausuleringen var i bruk til og med 2006.

For dokumenter som er i samlingen til:

E: Klausulert: Kan bare tillates lest etter nærmere avtale med forfatter

(In English)

 • For å få innsyn i et klausulert dokument må forfatter gi tillatelse. Du må også ha tillatelse fra forfatter hvis du ønsker å bruke dokumentet i eget arbeid, for eksempel sitere og henvise. Det er viktig at bekreftelsen fra forfatter inneholder hvilken bruk det gis tillatelse til. Du må selv kontakte forfatter, biblioteket har ingen kontaktinformasjon til forfatterne.
 • Forfatter gir tillatelse ved å fylle ut et nettskjema: https://nettskjema.no/a/99062. Pålogging via elektronisk id, f.eks. BankID.
 • Du får melding når dokumentet er klart. Du må regne med noen dagers ventetid fra forfatter har fyllt ut nettskjema til du får beskjed fra det aktuelle avdelingsbiblioteket om at dokumentet er klart.
 • Klausulerte dokumenter er kun til bruk hos Universitetsbiblioteket i Oslo, i bibliotekets betjente åpningstid. De kan ikke tas med hjem.
 • Klausulerte dokumenter lånes ikke ut til andre bibliotek.
 • Gyldig lånekort deponeres i skranken når dokumentet hentes.

Denne klausuleringen var i bruk til og med 2006.

Lurer du på noe? Send epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 25. mars 2013 14:53 - Sist endret 4. mai 2022 10:37