Hva er Impact factor?

Et tidsskrifts Impact factor er et mål på antall siteringer tidsskriftet har fått i et bestemt år. Impact factor blir beregnet hvert år på bakgrunn av de to foregående år.

Impact factor er et kvantitativt verktøy for å sammenligne tidsskrifter, og ikke et mål for de enkelte artikler som publiseres. Jo flere siteringer et tidsskrift har desto større Impact factor har tidsskriftet.

Hovedkilden for å finne Impact factor er ISI- Journal Citation Reports. Grunnlaget for utregningen dannes av de tidsskriftene som er indeksert her.

I praksis brukes ofte Impact factor som et kvalitetsmål på forskning. Det er mange kontroverser rundt en slik bruk av verktøyet og utregningene bør derfor brukes med forsiktighet.

Slik beregnes Impact factor for tidsskriftet Nature i 2009

Litteratur om Impact factor

Haraldstad AMB, Christophersen E. Litteratursøk og personlige referansedatabaser.
I: Laake, Olsen, Benestad (red.) Forskning i medisin og biofag.- 2. utg. -
Oslo : Gyldendal, 2008. s. 147-186.
Avsnitt 5.8 (s. 165-167): Impact factor.

 

Garfield E. The Impact Factor and Using it Correctly. Unfallchirurg 1998; vol.101: 413-414
 

Garfield E: The History and Meaning of the Journal Impact Factor JAMA 2006;vol 295:90-93


Saha S, Saint S, Christakis DA. Impact factor: a valid measure of journal quality? J Med Libr Assoc. 2003 Jan;91(1):42-6.


Seglen PO. Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. BMJ 1997 15 feb; vol.314 : 498-502

 
 

Publisert 8. des. 2009 10:44 - Sist endret 31. jan. 2019 14:19