Maksimere impact

Det finnes ulike måter å fremme synligheten av din egen forskning og forskningsresultater på.

Opprett en Google Scholar profil

Hvordan opprette en forfatterprofil?

Opprett en unik forsker-ID

For at ditt arbeid lettere skal bli identifisert.

ResearcherID (Thomson Reuters)
ORCID

Ta del i faglige sosiale nettjenester

Eksempler på to kanaler for å synliggjøre ditt arbeid

ResearchGate
Academia.edu

Mer om å påvirke egen impact

PhD on Track

 

 

Publisert 3. des. 2014 14:49 - Sist endret 8. juli 2020 10:43