English version of this page

For forskere

For at du skal komme dit du vil med forskningen din.

Finne

Hvordan skaffe oversikt og være effektiv i din leting etter litteratur og kilder.

Bruke

Hvordan bruke litteratur, referanser og kilder i forskning og publikasjoner.

 

Publisere

Formidle

Bruk oss som arena for forskningsformidling. Vi tilbyr:

  • Boklansering
  • Utstillinger
  • Foredrag og minikonferanser
  • Popularisering

Les mer om tilbudet.


Veiledning og kurs

Forskningsstøtte

Informasjon til ansatte ved UiO om publisering, forskningsetikk og finansiering.