English version of this page

Systematisk litteratursøk

Trenger du hjelp med et systematisk litteratursøk? Vi hjelper deg.

Systematisk litteratursøk

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva er et systematisk litteratursøk?

Et systematisk litteratursøk er et omfattende søk der informasjonsinnhentingen er planmessig og begrunnet. Det kjennetegnes ved at man gjør omfattende søk i flere databaser med utstrakt bruk av søkeord.

Hensikten er å systematisk gå igjennom all litteratur en finner og dermed fange opp så mye som mulig av relevant litteratur på et felt. Søket skal i tillegg være dokumentert og etterprøvbart.

Når foretar man et systematisk litteratursøk?

Skal man lage en systematisk oversikt eller en metaanalyse er det strenge kriterier for utførelsen av litteratursøket, og tanken er at en skal finne all forskning om gitt problemstilling. Det kan også være et ønske om å jobbe systematisk med litteratursøket som ligger til grunn for en oversiktsartikkel.

Hvor omfattende et litteratursøk skal være er avhengig av fagområde og hva det skal brukes til. Det er en metode som er mest brukt innen medisin, psykologi, pedagogikk, sykepleievitenskap og andre helsefag men kan også være relevant i andre fagområder.

Ved andre typer større søk som f.eks søk til kliniske fagprosedyrer følger en samme systematiske tilnærming, men søket er ofte ikke så omfattende.

Hvem kontakter jeg for hjelp?

Dersom du har behov for hjelp til eller veiledning i systematisk litteratursøk kan du Bestille en bibliotekar ved ditt avdelingsbibliotek eller ta kontakt med ansvarlig bibliotekar for ditt fag.

Publisert 10. juli 2014 10:39 - Sist endret 6. apr. 2018 12:32