English version of this page

Systematiske kunnskapsoppsummeringer

Systematiske kunnskapsoppsummeringer er litteraturstudier som gjennomføres etter en forhåndsdefinert, systematisk og eksplisitt metode.

Systematiske kunnskapsoppsummeringer (evidence syntheses) omfatter blant annet systematiske oversikter (systematic reviews) og kartleggingsoversikter (scoping reviews). Felles for dem er at de har til hensikt å identifisere all relevant forskning som besvarer et klart definert spørsmål. 

På disse sidene finner du mye informasjon om systematiske kunnskapsoppsummeringer, men de er ikke ment som en komplett innføring i og veiledning til hvordan man lager systematiske kunnskapsoppsummeringer. Vi anbefaler at alle som skal lage systematiske kunnskapsoppsummeringer setter seg grundig inn i metodelitteraturen og følger internasjonalt anerkjente standarder.   

Systematiske kunnskapsoppsummeringer krever systematiske litteratursøk. Er du forsker eller ph.d-stipendiat ved Universitetet i Oslo eller Oslo universitetssykehus og skal skrive en systematisk kunnskapsoppsummering, kan du få hjelp av en bibliotekar med spesialkompetanse i denne type søk. 

På disse nettsidene finner du fyldig informasjon om å lage systematiske kunnskapsoppsummeringer. Finner du ikke svar på det du lurer på her kan du sende oss et spørsmål.

Still spørsmål om systematiske kunnskapsoppsummeringer