English version of this page

Kurs og opplæring

Nyttige kurs for deg som skal lage systematiske kunnskapsoppsummeringer

Cochrane Interactive Learning

Cochrane Interactive Learning er et nettbasert kurs i å lage systematiske oversikter om effekt av tiltak. Kurset er hovedsaklig for forskere og PhD innen medisin og helsefag, men er også åpent for andre på UiO og OUS.

Cochrane Learning Live Events

Cochrane Learning Live er en serie med webinarer som er åpne for alle. 

Webinarer fra Evidence Synthesis Ireland

Webinarer fra Evidence Synthesis Ireland er gratis tilgjengelige for alle. Opptak av tidligere webinarer. Oversikt over kommende webinarer (merk at kun webinarer er åpent tilgjengelige, kursene er forbeholdt personer bosatt i Irland eller Nord-Irland).

Norwegian Research School of Global Health:  Systematic review and meta-analysis

PhD-kurs som organiseres av NTNU med undervisere fra Folkehelseinstituttet. 

OsloMet: Systematic reviews and metaanalyses

PhD-kurs ved OsloMet. 

Publisert 8. des. 2021 09:51 - Sist endret 25. aug. 2022 13:11