Kurs og opplæring

Nyttige kurs for deg som skal lage systematiske kunnskapsoppsummeringer

Cochrane Interactive Learning

Cochrane Interactive Learning er et nettbasert kurs i å lage systematiske oversikter om effekt av tiltak. Kurset er hovedsaklig for forskere og PhD innen medisin og helsefag, men er også åpent for andre på UiO og OUS.

Norwegian Research School of Global Health:  Systematic review and meta-analysis

PhD-kurs som organiseres av NTNU med undervisere fra Folkehelseinstituttet. 

OsloMet: Systematic reviews and metaanalyses

PhD-kurs ved OsloMet. 

Publisert 8. des. 2021 09:51 - Sist endret 29. apr. 2022 13:48