Ulike typer kunnskapsoppsummeringer

Her finner du informasjon om ulike typer av oversiktsartikler og kunnskapsoppsummeringer.

Litteratur som oppsummerer litteratur

Det finnes mange ulike betegnelser på litteratur som oppsummerer annen litteratur. På norsk bruker vi varianter som litteraturstudie, oversikt, oversiktsartikkel, kartleggingsoversikt og kunnskapsoppsummering. Disse kan være både systematiske og ikke-systematiske. 

Systematisk eller ikke-systematisk

Det som skiller en systematisk oversikt eller oppsummering fra en ikke-systematisk er at man bruker en forhåndsdefinert, systematisk, eksplisitt og etterprøvbar metode. Hensikten med de fleste systematiske kunnskapsoppsummeringer er å oppsummere alle relevante studier som besvarer et klart definert spørsmål. 

Systematiske kunnskapsoppsummeringer

I tråd med begrepsbruken i Norsk nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) har vi valgt systematiske kunnskapsoppsummeringer som en fellesbetegnelse. Dette omfatter systematiske oversikter (systematic reviews) og kartleggingsoversikter (scoping reviews).

Beskrivelser og klassifisering av ulike typer oversikter

Artikkelen "Meeting the review family: exploring review types and associated information retrieval requirements" av Sutton og kolleger gir en god innføring i og oversikt over ulike typer av oversiktsartikler.

Sutton, Anthea, Clowes, Mark, Preston, Louise, & Booth, Andrew. (2019). Meeting the review family: exploring review types and associated information retrieval requirements. Health Information and Libraries Journal36(3), 202–222. https://doi.org/10.1111/hir.12276Tilgang til fulltekst for UiO-brukere.

Sisteforfatter av artikkelen over, Andrew Booth, holdt i 2016 webinaret "Fifty Shades of Review". 

Hvilken type er riktig for deg?

Er du usikker på hva slags kunnskapsoppsummering du skal skrive? Da kan kanskje disse verktøyene være til nytte. 

Right Review

Verktøy utviklet av the Knowledge Translation Program ved Li Ka Shing Knowledge Institute, St. Michael's Hospital i Canada. Fyll ut skjemaet og få forslag til type kunnskapsoppsummering og lenker til metodelitteratur og andre hjelpemidler.

What Type of Review is Right for You

Flytdiagram fra Cornell University Library i USA.

Publisert 8. des. 2021 09:51 - Sist endret 12. mai 2022 13:41