English version of this page

Litteratursøk til systematiske oversikter

Er du forsker eller ph.d-stipendiat ved UiO eller OUS kan du få hjelp med litteratursøk til systematiske oversikter.

Bilde av litteratursøkgruppen.
Foto: Simen Kjellin, UiO

Hva er en systematisk oversikt?

En systematisk oversikt er en litteraturstudie som bruker en bestemt metodikk for å oppsummere all tilgjengelig forskning innen et område eller problemstilling. I en systematisk oversikt er litteratursøket selve datainnsamlingen, og en erfaren bibliotekar bruker opptil 30 arbeidstimer på et slikt søk. Det er derfor viktig å kontakte biblioteket på et tidlig tidspunkt i prosjektet.

Bestill litteratursøk

Hva kan vi hjelpe deg med?

Biblioteket kan hjelpe deg med følgende oppgaver:

 • Finne ut om en systematisk oversikt på din problemstilling allerede er gjort
 • I samarbeid med deg oversette ditt forskningsspørsmål til en søkestrategi
 • Anbefale databaser og andre informasjonskilder det bør søkes i
 • Veilede eller gjennomføre litteratursøk i relevante databaser
 • Levere søkeresultatet i EndNote, hvor dubletter er fjernet
 • Dokumentere søket og skrive om det til metodekapittelet 
 • Oppdatere søk ved behov
 • Følge standarder innenfor metodikken slik som PRISMA, PROSPERO, Cochrane handbook for systematic reviews.

For at vi skal kunne hjelpe deg må du ha

 • Prosjektbeskrivelse med en avgrenset problemstilling
 • Kjennskap til forskningsmetoden
 • 2-5 kjerneartikler som oppfyller inklusjonskriteriene til studien din

Les mer om søk til systematiske oversikter på PhD on Track.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med medisinsk.bibliotek@ub.uio.no