English version of this page

Dårlig brukeropplevelse med tidsskrift?

Her finner du en oversikt over hva du kan gjøre hvis du i prosessen med innsendelse, fagfellevurdering og publisering av en artikkel har opplevd kritikkverdige forhold.

Kontakte redaktør/redaksjonsmedlemmer

Hendelsene må vurderes i det enkelte tilfelle, og hvor graverende det inntrufne er. Noen ganger kan hendelsen løses med en e-post til redaktør, redaksjon eller videre oppover til forlaget.

Er tidsskriftet oppført som godkjent publiseringskanal?

Hvis du finner tidsskriftet indeksert på nivå 1 eller 2 i register over vitenskapelige publiseringskanaler, kan du ta kontakt med NSD på e-post med informasjon om dine erfaringer med tidsskriftet.

Er tidsskriftet Open Access og oppført i DOAJ?

Directory of Open Access journals (DOAJ) er en tjeneste som indekserer Open Access-tidsskrifter. For at tidsskriftet skal bli indeksert hos DOAJ, er det en rekke kriterier som må være på plass, bl.a. krav til sammensetning av editorial boards og gjennomføring av fagfellevurdering. Hvis aktuelt tidsskrift er oppført i DOAJ, kan du ta kontakt med DOAJ via nettskjema.

Se også

  • COPE (Committee on Publication Ethics) - Ressursside om publiseringsetikk og veiledninger innenfor temaet
  • ThinkCheckSubmit - Hva bør du sjekke før du sender inn artikkelen til et tidsskrift?
Publisert 23. jan. 2020 10:54 - Sist endret 28. jan. 2020 09:14