English version of this page

Oppgavemaler og DUO

Når du skriver store dokumenter er det hensiktsmessig å bruke stiler. De holder orden på layout, og danner blant annet grunnlag for automatisk generering av innholdsfortegnelse.

Oppsett av masteroppgave

Veiledningen til nettstedet Søk & skriv beskriver de formelle kravene til en masteroppgave, hva som skal med, tips om hvordan du jobber med stiler og overskrifter osv. i Word uten UBs oppgavemal.

Forside til masteroppgaver

Oppsett som viser hvordan du kan lage forsiden til masteroppgaven din. Om instituttet ditt ikke har egen mal eller krav du må følge, kan du bruke oppsettet som vises her.

 

Oppgavemal for Word

Hvis du allerede har skrevet størstedelen av din oppgave ferdig,  og oppsettet følger formelle krav til masteroppgaver, er det ingen grunn til at du tar i bruk oppgavemalen. Oppgavemalen er ment å være til hjelp i selve skriveprosessen, og ikke noe som kommer inn på slutten av dette arbeidet.

Om du ikke har brukt malen ønsker du sikkert å få på plass en forside lik den som er i malen. Da kan du lage en forside som ser ut som malens, eller som oppfyller krav på ditt institutt. Se også tips på nettstedet Søk og skriv  

Hvis du vil sette oppgaven din inn i malen, må du lime inn teksten fra det opprinnelige dokumentet ditt som ren tekst. Etterpå må du gå igjennom oppgaven og sette riktige overskrifter og andre stiler. Hvis du ikke limer inn som ren tekst, kan du ta med deg formateringer fra det første dokumentet ditt. Det kan skape store problemer i oppgavemalen.

Noen institutter har tilrettelagt egne maler hvor stilene er definert litt annerledes. Undersøk dette med instituttet ditt før du tar i bruk oppgavemalen.

Last ned:

NB. Bruker du Internet Explorer kan det være problematisk å åpne filen ved å klikke på lenken. Høyreklikk på lenken, lagre filen, deretter kan du åpne filen fra stedet du lagret den.

Følg hurtigstartguiden under eller les den mer detaljerte veiledningen for oppgavemalen.

  1. Last ned malen, og lagre den på M (hjemmeområdet ditt) eller et annet sikkert sted. Bruker du Internet Explorer som nettleser, kan det være problematisk å åpne filen ved å klikke på lenken. Høyreklikk på lenken, lagre filen, deretter kan du åpne filen fra stedet du lagret den.
  2. Fyll ut filinformasjonen. Opplysningene du fyller ut her, vil følge oppgaven etter konvertering til PDF og blir blant annet viktig for hvilke Internett-søk som finner oppgaven.
  3. Begynn å skriv. Overskriftstilene brukes til å generere innholdsfortegnelsen, så bruk overkrifthierarkiet riktig. I malen ligger det også mulighet for generering av liste over figurer. Hvis du vil bruke den funksjonen, bruker du stilen Figur på figurtitler. Du kan ha nytte av å se gjennom oversikten over stilene i malen før du begynner å skrive.
    ADVARSEL: Du bør ikke skifte mellom forskjellige versjoner av Word. Hvis du først har begynt å skrive i Word 2010, bør du ikke åpne og lagre dokumentet i Word 2007, og vice versa. Gjør du det, kan dokumentet bli skadet eller ødelagt.
  4. Ferdigstill oppgaven. Kontroller at alle figurer og illustrasjoner ligger riktig, at forsiden er fylt ut, og at alt ser pent ut. Generer innholdsfortegnelse og eventuell figurliste. Generer PDF. Les om hvordan du genererer PDF fra Word, OpenOffice, LaTeX m.fl. på USITs sider.
  5. Du bør beregne minimum 4 virkedager til trykking hos Reprosentralen. Øvrig informasjon om innlevering av oppgaven får du hos instituttet ditt.

Oppgavemal for LaTeX

Mange miljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet bruker skrive- og typografiverktøyet LaTeX.

Her er en guide som viser hvordan man implementerer mastermalen i denne sammenhengen. 

På sidene til Institutt for informatikk finner du mer informasjon og tips om LaTeX.

Spørsmål

Lurer du på noe mer om oppgavemalene?
duo-hjelp@ub.uio.no

 
Publisert 28. sep. 2010 20:05 - Sist endret 12. sep. 2019 10:04