English version of this page

Oppgavemaler og DUO

Når du skriver store dokumenter er det hensiktsmessig å bruke stiler. De holder orden på layout, og danner blant annet grunnlag for automatisk generering av innholdsfortegnelse.

Du kan laste ned og bruke Universitetsbibliotekets oppgavemaler for Word, og du kan også finne informasjon om bruk av oppgavemal for LaTeX.

Formelle krav, veiledning

Hvis du ønsker å skrive oppgaven din uten bruke malene som tilbys her, er det lurt å se på veiledningen til nettstedet Søk & skriv. Veiledningen tar for seg formelle krav til oppsett av masteroppgaver, og hvilke elementer som skal med i en oppgave.

Oppgavemal for Word

DUO har tilrettelagt en Word-mal som inneholder stiler aktuelle for en masteroppgave. Noen institutter har tilrettelagt egne maler hvor stilene er definert litt annerledes. Undersøk dette med instituttet ditt før du tar i bruk oppgavemalen. Bruker du ikke oppgavemalen eller en annen mal, bør du i hvert fall bruke stiler!

Last ned:

NB. Bruker du Internet Explorer kan det være problematisk å åpne filen ved å klikke på lenken. Høyreklikk på lenken, lagre filen, deretter kan du åpne filen fra stedet du lagret den.

Følg hurtigstartguiden under eller les den mer detaljerte veiledningen for oppgavemalen.

  1. Last ned malen, og lagre den på M (hjemmeområdet ditt) eller et annet sikkert sted. Bruker du Internet Explorer som nettleser, kan det være problematisk å åpne filen ved å klikke på lenken. Høyreklikk på lenken, lagre filen, deretter kan du åpne filen fra stedet du lagret den.
  2. Fyll ut filinformasjonen. Opplysningene du fyller ut her, vil følge oppgaven etter konvertering til PDF og blir blant annet viktig for hvilke Internett-søk som finner oppgaven.
  3. Begynn å skriv. Overskriftstilene brukes til å generere innholdsfortegnelsen, så bruk overkrifthierarkiet riktig. I malen ligger det også mulighet for generering av liste over figurer. Hvis du vil bruke den funksjonen, bruker du stilen Figur på figurtitler. Du kan ha nytte av å se gjennom oversikten over stilene i malen før du begynner å skrive.
    ADVARSEL: Du bør ikke skifte mellom forskjellige versjoner av Word. Hvis du først har begynt å skrive i Word 2010, bør du ikke åpne og lagre dokumentet i Word 2007, og vice versa. Gjør du det, kan dokumentet bli skadet eller ødelagt.
  4. Ferdigstill oppgaven. Kontroller at alle figurer og illustrasjoner ligger riktig, at forsiden er fylt ut, og at alt ser pent ut. Generer innholdsfortegnelse og eventuell figurliste. Generer PDF. Les om hvordan du genererer PDF fra Word, OpenOffice, LaTeX m.fl. på USITs sider.
  5. Du bør beregne minimum 4 virkedager til trykking hos Reprosentralen. Øvrig informasjon om innlevering av oppgaven får du hos instituttet ditt.

Oppgavemal for LaTeX

Mange miljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet bruker skrive- og typografiverktøyet LaTeX.

Her er en guide som viser hvordan man implementerer mastermalen i denne sammenhengen. 

På sidene til Institutt for informatikk finner du mer informasjon og tips om LaTeX.

Spørsmål

Lurer du på noe mer om oppgavemalene?
duo-hjelp@ub.uio.no

 
Publisert 28. sep. 2010 20:05 - Sist endret 10. aug. 2018 14:57