English version of this page

Bruk av elementer fra andre dokumenter eller programmer i oppgaven

Tekst fra et annet dokument

Du kan legge inn tekst fra et annet dokument i oppgaven. Det er da viktig at teksten du limer inn, ikke inneholder stiler og annen formatering fra det andre dokumentet. Det vil være uheldig for oppgavedokumentet at flere stiler blir introdusert. For at teksten ikke skal «arve» stilene fra det andre dokumentet og introdusere dem i oppgaven, gjør du slik:

 • Marker teksten du vil bruke, og trykk Ctrl + C for å kopiere den.
 • Gå til oppgavedokumentet, og sett markøren på det stedet hvor teksten skal limes inn.
 • Klikk på den lille trekanten nederst på Paste-knappen i kategorien Home. Velg Paste Special fra menyen som åpnes, og velg Unformated Text i dialogruten.


Lim inn-knapp, Paste special-dialogboks

Når teksten er på plass i oppgaven, legger på riktige stiler ved å markere teksten du vil bruke en stil på, og deretter klikke på riktig stil i hurtigstilgalleriet.

Bilder, figurer og illustrasjoner

Du kan lime inn bilder på to måter i et word-dokument.

1. Lime inn bilde på vanlig måte

 • Gå til Kategorien Insert, og klikk på Picture.
 • Naviger til bildet du vil bruke, og merk bildets navn.
 • Klikk Insert-knappen.

Vær oppmerksom på at om du har mange bilder kan filen bli veldig stor, og med det vanskelig å laste opp i DUO.

2. Lime inn bilde som referanse

 • Gå til Kategorien Insert, og klikk på Picture.
 • Naviger til bildet du vil bruke, og merk bildets navn.
 • Klikk på deretter på den lille trekanten til høyre på Insert-knappen, og velg Link to File. Nå vises bildet i dokumentet.

Bruker du denne metoden blir filen mindre, men det er da viktig bilder og illustrasjoner i oppgaven din lagres i egen mappe i samme mappe som selve oppgaven. Når bildene legges inn som referanser, legges nemlig ikke selve bildet inn i oppgaven, men bare en referanse til det. Siden oppgaven kun inneholder en referanse til bildefilen, er det viktig at du ikke flytter på mappen som inneholder bildefilene etter at du har lagt bildene inn i dokumentet. Gjør du det, vil koblingen mellom bildefilen og dokumentet bli brutt, og bildet vil ikke vises i dokumentet. Bildefilen må da eventuelt legges inn på nytt.

Når du levere oppgaven i DUO laster du også opp bildemappen slik at bildematerialet følger med. Bildemappen må først pakkes.

 • Høyreklikk på mappen i Windows explorer
 • Velg Send to
 • Velg Compressed (zipped) folder
 • Last opp i DUO på samme måte som oppgavefilene

Format på bilder

Når det gjelder format på bilder og illustrasjoner, er det flere formater som kan benyttes. De mest vanlige bildeformatene for nettsider er jpg, png og gif. Siden oppgaver sendes til trykking, kan du vurdere om du vil bruke bildeformatet tiff. Tiff gir bedre bildekvalitet på trykk, men bildefilen tar mye større plass fordi tiff-formatet ikke komprimerer bildet. Oppgavefilen blir større for hvert bilde du legger til, og du kan få problemer når du skal levere oppgaven i DUO. Du kan endre størrelse og filformat på bildefiler i et bildebehandlingsprogram.

Det lurt å skrive inn en tittel for illustrasjonen. Bruk stilen Figur på slik tekst, så kommer tittelen med i Figurer-oversikten i innholdsfortegnelsen.

Importere illustrasjoner fra Excel

Det finnes mange måter å integrere data fra Excel i Word på, men ikke alle er egnet hvis du skal konvertere Word-dokumentet til andre filformater senere. Fremgangsmåtene nedenfor regnes som trygge.

Tabeller

Når du arbeider med data i Excel, gjør du ferdig alle tabeller og diagrammer, og setter dem inn i Word-dokumentet til slutt. Når du er ferdig med tabellen i Excel, merker du den og kopierer over til Word. Den siste formateringen av tabellen kan du gjøre i Word. Sett inn tabellene til slutt, i tilfelle det skjer endringer i dataene.

Justere teksten i tabellen, og plassere tabellen på siden.

Tekstjusteringsknapper

For å justere teksten både i tabellen og på siden slik at den blir slik du vil ha den, bruker du knappene for tekstjustering i Word. Merk tabellen/kolonnen/teksten som skal justeres, og klikk på en av knappene i kategorien Home.

Diagrammer

Diagrammer lager du ferdig i Excel, og kopierer dem inn i Word eller bruker kommandoen Insert > Chart. Hvis du bruker Insert Chart-kommandoen, kan du redigere dataene i Excel også etter at du har satt inn diagrammet i Word – hvis du bevarer koblingen til Excel-filen. Du kan også endre diagramtype etter at diagrammet er satt inn i Word.

Både kopiering og Insert-funksjonen fungerer i de fleste tilfeller. Hvis det oppstår problemer under konverteringen, kan du kopiere diagrammet inn i et tegneprogram og lagre det som en bildefil (i gif- eller jpg-format eller annet format som kan vises både i Word og på en webside). Du lagrer diagrammene i bildeformat først når du er helt ferdig med å bearbeide dataene i Excel. For å sette inn et diagram du har lagret som en bildefil i oppgaven, går du fram slik det er beskrevet i avsnittet Bruk av bilder og illustrasjoner, over.

OBS Når du først har lagret et diagram som en bildefil, kan du ikke forandre det verken i tegneprogrammet eller i Word. Diagrammet du har i Word, er et statisk bilde og er ikke lenger koblet til verdiene i grunnlagstabellen i Excel. Hvis du skal endre diagrammet, må du utføre endringene i Excel, lagre diagrammet på nytt som bildefil i et tegneprogram og deretter sette bildefilen inn i Word.

Juster plasseringen av diagrammer på siden med knappene for tekstjustering, slik det er beskrevet i avsnittet om justering av tabeller, over.
 

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 24. nov. 2010 11:25 - Sist endret 21. apr. 2017 17:25