English version of this page

Skrive masteroppgave

Når du skriver store dokumenter er det hensiktsmessig å bruke stiler. De holder orden på layout, og danner blant annet grunnlag for automatisk generering av innholdsfortegnelse.

Oppgavemal for Word

UBs oppgavemal ("DUO-malen") er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting. Med dagens tekstbehandlingsprogram kan du enkelt skrive store dokument og holde god orden ved hjelp av stiler, overskrifter, innholdsfortegnelse osv. En egen mal er derfor ikke nødvendig. Lær deg å bruke funksjonene som fins allerede. Hvis du skal i gang med å skrive masteroppgaven nå, bruker du rett og slett de innebygde stilene som følger med tekstbehandlingsprogrammet ditt. Se veiledningen til Søk & Skriv for formelt oppsett av en masteroppgave, det er mange gode tips for oppgaveskriving der.

Er du allerede i gang med å bruke UBs oppgavemal, er veiledningen fortsatt tilgjengelig.

Oppgavemal Word for Mac 2011: Problemer med sidetall og innholdsfortegnelse? Se veiledning.

Oppgaveskriving i LaTeX

Mange miljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet bruker skrive- og typografiverktøyet LaTeX.

Her er en guide som viser hvordan man implementerer mastermalen i denne sammenhengen. 

På sidene til Institutt for informatikk finner du mer informasjon og tips om LaTeX.

Oppsett av masteroppgave

Veiledningen til nettstedet Søk & Skriv beskriver de formelle kravene til en masteroppgave, hva som skal med, tips om hvordan du jobber med stiler og overskrifter osv. i Word.

Forside til masteroppgaver

Her finner du informasjon om hvordan du kan lage forsiden til masteroppgaven din. Om instituttet ditt ikke har egen mal eller krav du må følge, kan du bruke oppsettet som vises her.

Akademisk skrivesenter

Akademisk skrivesenter tilbyr hjelp i skriveprosessen, med veiledning i bl.a. problemformulering, drøfting, referanseteknikk og andre forhold knyttet til skriving.

Spørsmål?

Kontakt oss på duo-hjelp@ub.uio.no

 
Publisert 28. sep. 2010 20:05 - Sist endret 4. mars 2021 09:29