English version of this page

Hvordan lage forside til masteroppgaven din

Dette er tips til hvordan du kan lage forsiden til masteroppgaver og andre typer oppgaver. Om instituttet ditt ikke har egen mal eller krav du må følge, kan du bruke oppsettet som vises her.

En forside vil vanligvis inneholde disse elementene:

  • Tittel, eventuelt undertittel
  • Ditt navn eller studentnummer
  • Oppgavetype og emne
  • Institusjonstilknytning (universitet, fakultet, institutt eller senter)
  • Årstall, evt studiesemester

Nedenfor ser du eksempler på hvordan forsiden til din masteroppgave kan utarbeides. Klikk på bildene for å se større versjon.

Skjermbilde som viser forside på masteroppgave. Skjermbilde som viser forside på masteroppgave.

  • Bruk Arial som font for alt innhold på forsiden.
  • Fontstørrelsene i eksemplene er veiledende, og tilpasses etter hvor mye innhold som skal inn på siden.
  • Innholdet er midtstilt.
  • Topplogoen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Mer skal det ikke til før du har en forside som er i tråd med UiOs designmanual. Husk å sjekke om instituttet ditt har egne krav til informasjon som skal med på oppgavens forside.

Last ned topplogo

Last ned og lagre bildet med UiO-logoen på ditt eget hjemmeområde eller maskin:

Søk & skriv

På nettstedet Søk & Skriv får du tips og råd til alle faser i skriveprosessen, fra idémyldring og informasjonssøking til argumentasjon og ferdigstilling av oppgaven.

Publisert 19. juli 2019 13:43 - Sist endret 29. juli 2019 14:03