English version of this page

Avtaler og rabatter

UiO har inngått avtaler for Open Access-publisering med flere forlag. Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. Arbeidet med avtaler og forhandlinger skjer ofte i samarbeid med Unit. I listen under finner du informasjon om hva som gjelder for det enkelte forlag. Hvis et forlag ikke er omtalt, foreligger det ingen avtale.

ACS - American Chemical Society

På vegne av UiO og andre forskningsinstitusjoner har Unit inngått en 3-årig avtale med ACS fra 2020. Avtalen omfatter åpen publisering og lesetilgang. Mer informasjon kommer så fort detaljene er på plass. 

BioMed Central og SpringerOpen

 • 15% avslag på APC (article processing charge) (se veiledning)
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av IP-adresse. Forfatter må være logget på UiO-maskin når artikkel sendes inn.

Biomed Central https://www.biomedcentral.com/

Mer informasjon om hvordan du får rabatt.

SpringerOpen https://www.springeropen.com

Mer informasjon om hvordan du får rabatt

BMJ Case Reports

 • Medisinsk bibliotek har abonnement som inkluderer Institutional Fellowship.

 • Fellowship code for UiO og OUS er 410817.

 • Hva innebærer avtalen: "You can submit as many cases as you like, access all the published material, and re-use any published material for personal use and teaching without further permission. There are no additional publication or colour charges for accepted articles."

For mer informasjon om avtalen: https://casereports.bmj.com/pages/authors/

Cambridge University Press

På vegne av UiO og andre forskningsinstitusjoner har Unit inngått en 3-årig avtale med Cambridge fra 2020. Avtalen omfatter lesetilgang, samt ubegrenset åpen publisering i forlagets rene OA-tidsskrifter og abonnementstidsskrifter (hybrid). Mer informasjon kommer så fort detaljene er på plass. 

Cogitatio

 • 3-årig avtale (2018-2020).
 • Gratis å publisere når korresponderende forfatter er fra UiO.
 • Korresponderende forfatter må ha epost som slutter på uio.no for å bli gjenkjent som UiO-forfatter
 • Gjelder for alle tidsskrifter hos Cogitatio

https://www.cogitatiopress.com/

Elsevier

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

 • APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen (elsevier.com).
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.
 • Avtalen gjelder for artikler innsendt (submitted) i 2019 og 2020.
 • Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen. Se presentasjon av Elseviers author journey (PDF).
 • Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Elsevier bruker CC BY og CC BY-NC-ND. På Elseviers nettsider kan du lese mer om lisensene.  
 • Gjelder publisering av fagfellevurderte forskningsartikler i både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter.
 • Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection, samt varige tilgangsrettigheter er inkludert på samme vilkår som i den tidligere avtalen.
 • Noen hundretalls tidsskrifter er ikke en del av avtalen. Det gjelder tidsskrifter eid av akademiske foreninger, samt tredjepartstitlene Cell Press og Lancet. Elsevier og Unit-konsortiet arbeider videre for å få inkludert de tidsskriftene som er mest relevante for norske forskere å publisere i.

«Publiser og les-avtalen» som ble inngått i april 2019 omtales som en pilotavtale, og Norge er det første landet som har forhandlet fram en slik avtale med Elsevier. Avtalen muliggjør at ca. 90 % av alle artikler som publiseres i Elsevier-tidsskrifter av forfattere ved norske institusjoner blir åpent tilgjengelige.

Mer informasjon om avtalen finner du på openaccess.no

IoP (Institute of physics)

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Avtalen sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

 • Hele APC-kostnaden (article processing charge) dekkes av biblioteket.
 • Gjelder både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter.
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.
 • Open Access velges i innsendingsprosessen (se IoPs arbeidsflyt for Open Access)
 • Artiklene publiseres med CC BY-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
 • Flerårig avtale (2017-2020)
 • Avtalen med IoP inkluderer også tidsskrifter fra American Astronomical Society (AAS) og Biomedical Physics and Engineering Express (BPEX). Se liste over tidsskriftene.

Informasjon om avtalen

Karger

Det er inngått en "publiser og les"-avtale med Karger som gjelder fra 2020. Mer informasjon kommer så fort detaljene er på plass. 

MDPI

 • 25% avslag på APC (article processing charge)
 • Én av forfatterne må være fra UiO, ikke nødvendigvis korresponderende forfatter.
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av epostdomenet.
 • Korresponderende forfatter får tilsendt faktura.

http://www.mdpi.com/

Royal Society

 • 25% avslag på APC (article processing charge)
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO
 • Rabatten gjelder i alle tidsskrifter som utgis av Royal Society

Mer informasjon om Open Access hos Royal Society.

Sage

På vegne av UiO og andre forskningsinstitusjoner har Unit inngått en 3-årig avtale med Sage fra 2020. Avtalen omfatter ubegrenset åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid), samt lesetilgang. Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Mer informasjon kommer så fort detaljene er på plass. 

Springer Compact (Springer Nature)

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

 • APC-kostnaden dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. (APC=article processing charge).
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.
 • Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen. Se presentasjon av Springers author journey (PDF).
 • Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.  
 • Avtalen er 3-årig (2020-2022), med oppstart 1. januar 2020. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar.
 • Gjelder publisering av fagfellevurderte forskningsartikler i abonnementstidsskrifter (hybrid).  Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen (springer.com).
 • Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Mer informasjon om avtalen finner du på nettsidene til Springer
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-norwegian-authors

Taylor & Francis

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

 • APC-kostnaden dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. (APC=article processing charge).
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.
 • Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
 • Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Taylor & Francis bruker CC BY, CC BY-NC og CC BY-NC-ND. På forlagets nettsider kan du lese mer om lisensene.  
 • Open Select: Avtalen gjelder de fleste av forlagets abonnementstidsskrift (hybrid), det vil si tidsskrifter i Open Select hos Taylor & Francis eller Routledge.
 • Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.
 • Avtalen trer i kraft 18. november 2019, og gjelder for artikler akseptert fra og med denne datoen til og med 31. desember 2022.
 • Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos Taylor & Francis.

Mer informasjon om avtalen finner du på nettsidene til Taylor & Francis: Open access publishing for researchers in Norway

Wiley

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

 • APC-kostnaden dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. (APC=article processing charge).
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.
 • Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
 • Åpen publisering velges etter at artikkelen er akseptert. Det gjøres via forfatterens Author Services konto hos Wiley. Se video som viser Wileys author journey (ekstern nettside).
 • Gjelder publisering av fagfellevurderte forskningsartikler i både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Se oversikt over alle Wileys titler for Open Access publisering.
 • Artikler publiseres med CC-BY-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
 • Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos Wiley.
 • Avtalen er 3-årig (2019-2021), med oppstart 1. mai 2019. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. mai.

Mer informasjon om avtalen fins på Wiley sine nettsider.

Avtaler og forhandlinger

«Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes betingelser» er ett av tiltakene som beskrives i de nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

I samsvar med dette framforhandler UiO, alene eller som del av konsortiet under Unit, avtaler som skal bidra til å oppfylle målene ved å gjøre det attraktivt for forskere ved UiO å publisere sine forskningsresultater åpent.

Unit forhandler og administrerer avtaler med akademiske forlag på vegne av 177 institusjoner fra UH-, institutt- og helsesektoren. Avtalene er organiserte i konsortium som betalingstjenester. UiO er deltaker i BOTT-samarbeidet, som, i tillegg til UiO, består av universitetene i Bergen, Tromsø og Trondheim.

Unit har forhandlet frem avtaler med store forlag som Wiley, Elsevier, Springer Nature og Taylor & Francis. Avtalene er alle «publiser og les-avtaler». Slike avtaler er et viktig skritt i retning av modernisering og omstilling av modeller for publisering av forskningsresultater. I tillegg til lesetilgang, dekker avtalene også APC (article processing charge) for UiOs forfattere som skal publisere i tidsskrifter hos det aktuelle forlaget.

Avtalen med Wiley ble inngått mars 2019 og var den første publiser og les-avtalen i sitt slag i Norge. Avtalen med Elsevier kom på plass i april 2019, deretter Taylor & Francis og Springer Nature i november samme år.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: openaccess@ub.uio.no

Publisert 26. apr. 2019 10:44 - Sist endret 16. jan. 2020 07:51