English version of this page

Avtaler og rabatter

UiO har inngått avtaler for Open Access-publisering med flere forlag. Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet.

BioMed Central og SpringerOpen

 • 15% avslag på APC (article processing charge) (se veiledning)
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av IP-adresse. Forfatter må være logget på UiO-maskin når artikkel sendes inn.

Biomed Central https://www.biomedcentral.com/

Mer informasjon om hvordan du får rabatt.

SpringerOpen https://www.springeropen.com

Mer informasjon om hvordan du får rabatt

Cogitatio

 • 3-årig avtale (2018-2020).
 • Gratis å publisere når korresponderende forfatter er fra UiO.
 • Korresponderende forfatter må ha epost som slutter på uio.no for å bli gjenkjent som UiO-forfatter
 • Gjelder for alle tidsskrifter hos Cogitatio

https://www.cogitatiopress.com/

Elsevier

«Publiser og les-avtalen» som ble inngått i april 2019 omtales som en pilotavtale, og Norge er det første landet som har forhandlet fram en slik avtale med Elsevier. Avtalen muliggjør at ca. 90 % av alle artikler som publiseres i Elsevier-tidsskrifter av forfattere ved norske institusjoner blir åpent tilgjengelige. Avtalen inkluderer følgende:

 • APC-kostnaden dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen (openaccess.no).
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.
 • Avtalen gjelder for artikler innsendt (submitted) i 2019 og 2020.
 • Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen. Se presentasjon av Elseviers author journey (PDF).
 • Artiklene publiseres med CC-lisens, og Elsevier bruker CC BY og CC BY-NC-ND. På Elseviers nettsider kan du lese mer om lisensene.  
 • Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection, samt varige tilgangsrettigheter er inkludert på samme vilkår som i den tidligere avtalen.

Rundt 400 tidsskrifter er ikke en del av avtalen. Det gjelder tidsskrifter eid av akademiske foreninger, samt tredjepartstitlene Cell Press og Lancet. Elsevier og Unit-konsortiet arbeider videre for å få inkludert de tidsskriftene som er mest relevante for norske forskere å publisere i.

Mer informasjon om avtalen finner du på openaccess.no

IoP (Institute of physics)

 • Hele APC-kostnaden (article processing charge) dekkes av biblioteket.
 • Gjelder både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter.
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.
 • Open Access velges i innsendingsprosessen (se IoPs arbeidsflyt for Open Access)
 • 3-årig avtale (2017-2019)
 • Avtalen med IoP inkluderer også tidsskrifter fra American Astronomical Society (AAS) og Biomedical Physics and Engineering Express (BPEX). Se liste over tidsskriftene.

Informasjon om avtalen

MDPI

 • 25% avslag på APC (article processing charge)
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av IP-adresse. Forfatter må være logget på UiO-maskin når artikkel sendes inn.

http://www.mdpi.com/

Royal Society

 • 25% avslag på APC (article processing charge)
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO
 • Rabatten gjelder i alle tidsskrifter som utgis av Royal Society

Mer informasjon om Open Access hos Royal Society.

Springer Nature

På vegne av UiO og andre forskningsinstitusjoner har Unit, etter en lang forhandlingsprosess, inngått en intensjonsavtale med det akademiske forlaget Springer Nature om en 3-årig Springer Compact avtale. Avtalen gjelder fra 2020. Mer informasjon kommer så fort detaljene er på plass. Les UBs nyhetssak om avtalen.

Ut 2019 fortsetter forfattere å publisere som vanlig i Springer Nature sine tidsskrifter.

Taylor & Francis

På vegne av UiO og andre forskningsinstitusjoner, har Unit inngått avtale med det akademiske forlaget Taylor & Francis.

Avtalen innebærer at forskere tilknyttet UiO og OUS kan publisere sine forskningsartikler åpent i tidsskrifter hos Taylor & Francis. Publiseringskostnaden vil bli dekket av UiO gjennom avtalen, og gjelder de fleste av forlagets abonnementstidsskrift. I tillegg sikres studenter, forskere og andre ansatte fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos Taylor & Francis. Avtalen trer i kraft i 2019, men foreløpig har vi ingen nærmere informasjon om vilkårene rundt dette. Denne siden oppdateres når flere detaljer er på plass.

Se nyhetssaken hos Unit Gjennombrot i arbeidet med open publisering: Unit inngår avtale med Taylor & Francis.

Wiley

«Publiser og les-avtalen» ble inngått mars 2019 og er den første avtalen i sitt slag i Norge. Avtalen er et viktig skritt i retning av modernisering og omstilling av modeller for publisering av forskningsresultater. I tillegg til lesetilgang, dekker avtalen også APC (article processing charge) for UiOs forfattere som skal publisere i tidsskrifter hos Wiley.

 • APC-kostnaden dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.
 • Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
 • Åpen publisering velges etter at artikkelen er akseptert. Det gjøres via forfatterens Author Services konto hos Wiley. Se video som viser Wileys author journey (ekstern nettside).
 • Gjelder publisering av fagfellevurderte forskningsartikler i både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Se oversikt over alle Wileys titler for Open Access publisering.
 • Artikler publiseres med CC-BY-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
 • Avtalen er 3-årig (2019-2021), med oppstart 1. mai 2019. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. mai. Mer informasjon om avtalen fins på Wiley sine nettsider.

Avtaler og forhandlinger

«Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes betingelser» er ett av tiltakene som beskrives i de nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. I samsvar med dette framforhandler UiO avtaler som skal bidra til å oppfylle målene ved å gjøre det attraktivt for forskere ved UiO å publisere sine forskningsresultater åpent.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: openaccess@ub.uio.no

Publisert 26. apr. 2019 10:44 - Sist endret 14. okt. 2019 14:34