English version of this page

Avtalemaler til forlag

Behold retten til egenarkivering

For å oppfylle aktivitetsplikten, har UiO utarbeidet standardmaler som korresponderende forfatter kan bruke til å avklare rettigheter for å egenarkivere og tilgjengeliggjøre artikkelen etter publisering i UiOs vitenarkiv DUO. Avtalen med forlaget inngås etter at artikkelen er akseptert for publisering av forlaget. Når publiseringskontrakten undertegnes må artikkelforfatteren passe på at han/hun beholder retten til egenarkivering. Mange forlag har allerede i sin standardavtale gitt forfatteren rett til egenarkivering. Om forlagets avtale ikke gir rett til egenarkivering, kan du bruke avtaleteksten DUO har utarbeidet i disse malene.

Samtidig oppfordrer vi alle andre som ikke er berørt av aktivitetsplikten til å benytte seg av dokumentene også.

 

Norsk versjon:

Brev til forlag/tidsskrift (dotx) (bokmål)

Addendum (dotx) (bokmål)

 

Engelsk versjon:

Brev til forlag/tidsskrift (dotx) (engelsk)

Addendum (dotx) (engelsk)

For engelske avtaler kan du også bruke tjenesten "author addendum" hos SPARC (Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition). Fyll ut web-skjema med artikkelinformasjon og du får en ferdig utfylt avtaletekst.

Hvis publiseringsavtalen allerede er undertegnet

Om du allerede har undertegnet publiseringsavtalen med forlaget, kan du i etterkant be om tillatelse til egenarkivering hvis dette ikke fremgår i publiseringskontrakten. DUO kan kontakte forlaget for deg, men effekten er bedre hvis det er forfatteren selv som kontakter forlaget. Det er viktig at det fremgår hvilken versjon av artikkelen du ønsker å egenarkivere (preprint / postprint).

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 24. sep. 2010 15:44 - Sist endret 21. apr. 2017 16:59