English version of this page

Krav om Open Access

For ansatte ved UiO er det hovedsaklig to forskningsfinansiører som stiller krav i forhold til Open Access. Både Norges forskningsråd og EU krever at publikasjoner som rapporterer forskningsresultater finansiert av dem skal publiseres i åpne kanaler. I tillegg har den norske regjeringen utarbeidet nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Regjeringen

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Norge skal være en pådriver for at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal gjøres åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet.

UiO

UiOs Open Access politikk samsvarer med Regjeringens retningslinjer: ansatte skal "gjøre sitt beste for at avleverte vitenskapelige artikler kan gjøres tilgjengelig så snart som mulig via det elektroniske vitenarkivet på UiOs nettsted." Den enkelte forsker på UiO har følgende ansvar: "Forskeren skal påse at en fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er avlevert  til vitenarkiv."

UiO-ansatte leverer artiklene sine i Cristin, med overføring til DUO vitenarkiv.

Norges forskningsråd

Er ditt prosjekt finansiert av Norges forskningsråd? I så fall gjelder følgende regelverk om åpen tilgang:

Plan S og Forskningsrådet

Artikler der forskningen er finansiert med midler fra Forskningsrådet, skal publiseres i åpne tidsskrift eller legges ut i åpent arkiv. Hybridpublisering tillates hvis det foreligger en overgangsavtale.  

Kravet fra Forskningsrådet kommer i samarbeid med forskningsrådene i en rekke europeiske land, EU-kommisjonen og det europeiske forskningsrådet (ERC). Norges forskningsråd sier at innføringen av Plan S gjelder for nye utlysninger fra og med 2021.

Se mer informasjon fra UB om Plan S og Forskningsrådet.

EU

Er ditt prosjekt finansiert av EU? I så fall gjelder følgende mandat om åpen tilgang:

  • En versjon av forlagets pdf eller siste manuskriptversjon (post-print) må deponeres i et dertil egnet vitenarkiv, for eksempel DUO vitenarkiv på UiO. Artikkelen skal arkiveres så tidlig som mulig, og senest på publiseringstidspunktet.
    • Det er viktig å merke seg at dette også gjelder selv om du har publisert artikkelen med åpen tilgang (gull i Open Access- eller hybrid-tidsskrift).
  • Etter deponering av publikasjonen skal åpen tilgang sikres via det valgte vitenarkivet, og om mulig også med underliggende forskningsdata. Maksimum embargo er 6 mnd for artikler i STM-tidsskrifter og 12 mnd for SSH-tidsskrifter.
    • Metadata om publikasjonen gjøres åpent tilgjengelig med en gang, uten sperrefrist, slik at publikasjon er søkbar og gjenfinnbar i arkivet.
  • H2020 Online manual: Open Access to publications
  • H2020 Programme: Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Research Data (PDF)
  • Se UiOs nettsider om EUs rammeprogram

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 27. okt. 2015 14:01 - Sist endret 1. mars 2021 14:50