English version of this page

Open Access

Hva er Open Access?

Open Access betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Dette oppnås enten ved at forskningsresultater publiseres i Open Access-tidsskrifter, som gir fri bruksrett for alle, eller ved at forskningsarbeider lastes opp og gjøres tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv.

Fordeler ved Open Access. Figur: Danny Kingsley & Sarah Brown (CC BY)
Figur: Danny Kingsley & Sarah Brown (CC BY)

Hvem er det nyttig for?

Forskere vil oppnå større spredning av egne resultater, og vil lettere få tilgang til andres. Finansierende institusjoner vil få større utbytte fra sine investeringer. Kunnskapsbedrifter vil ha fri tilgang til aktuell forskning. Fagfolk, f.eks. helsepersonell eller jurister, eller privatpersoner med faglige interesser, vil lettere kunne holde seg faglig oppdatert. Forskningsinstitusjoner vil kunne samle sin produksjon i elektroniske arkiv og synliggjøre sine ansattes forskningsarbeider.

Hvilke fordeler gir det deg?

Forskningsresultater som er åpent tilgjengelig på nett har en påvist siteringsfordel fremfor resultater som kun finnes i abonnementsbaserte kanaler. All forskning bygger på tidligere arbeider, og raskere og bredere tilgang vil effektivisere forskningsarbeidet og forhindre dobbeltarbeid. Open Access vil også være til fordel for kunnskapssamfunnet for øvrig. Fagfolk utenfor akademia, for eksempel i helsesektoren eller i kunnskapsintensive bedrifter, vil kunne dra stor nytte av forbedret tilgang til vitenskapelig informasjon.

Veier til Open Access

  • Gull Open Access - innebærer at forlag velger å la sine vitenskapelige tidsskrifter være gratis tilgjengelige på internett. Utgifter ved publisering dekkes av forfatter eller institusjonen forfatter er ansatt ved, eller tidsskriftet henter inn midler fra organisasjoner som Norges forskningsråd e.l.
  • Grønn Open Access innebærer at fagfellevurderte vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelig i åpne arkiver, institusjonelle eller fagspesifikke. UiO har for eksempel etablert DUO vitenarkiv.
  • Hybridtidsskrift - innebærer at enkeltartikler i abonnementstidsskrifter gjøres åpent tilgjengelig mot betaling av publiseringsavgift.

UiO-rapporter om Open Access

I mars 2021 presenterte Arbeidsgruppe for åpen tilgang ved UiO rapporten "UiO: Open Access. Statusrapport 2021". Rapporten utgjør en første fase i arbeidsgruppens innspill til strategi for åpen tilgang. Neste fase vil bestå i utarbeidelse av en politikk for dette området.

Prosjekt "UiO: Open Access" ble etablert i 2016, og i 2017 ble prosjektets rapport presentert. Hensikten med prosjektet var å øke forståelse og kunnskap om dagens publiseringsmønstre og kostnadsfordelinger, slik at UiO får et godt grunnlag for videre arbeid med Open Access samt sikrer at UiO kan være en pådriver i nasjonale og internasjonale fora. Les UiO: Open Access-rapporten fra 2017.

Mer informasjon om Open Access

Det er mange gode nettsider som omhandler Open Access. Vi har valgt ut noen her for de som ønsker å studere temaet nærmere.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: openaccess@ub.uio.no

 
Publisert 30. sep. 2010 20:34 - Sist endret 1. apr. 2022 16:01