English version of this page

Publiseringsfondet blir ikke videreført

UiOs publiseringsfond blir ikke videreført i 2019 i sin nåværende form. Som et resultat av Plan S og forhandlinger med forlag, jobbes det med andre modeller for å finansiere publiseringsavgiften for forskerne.

Fondet ble opprettet i 2013 av UB. Fra 2015 har fondet vært på 2,5 millioner kroner per år.

Publiseringsfond har vært et effektivt verktøy og insentiv for å øke Open Access-publisering ved UiO. Imidlertid er ikke dagens institusjonelle publiseringsfond en økonomisk bærekraftig modell når åpen publisering øker i omfang. I 2018 ble fondets tilgjengelige midler, 3 millioner kroner, fordelt i løpet av kun 19 dager.

Målet er å endre dagens abonnementsbaserte finansieringsmodell for vitenskapelig publisering. Vi trenger nye modeller som sikrer at publiseringen er åpen, og at kostnader knyttet publiseringen er økonomisk bærekraftig.

UiO jobber sammen med andre norske institusjoner gjennom Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, for å gjennom forhandlinger på plass nye avtaler med akademiske utgivere.

Arbeidet med nye avtaler er fortsatt i prosess. I denne perioden er det ikke tilgjengelige midler hos UiO sentralt til å finansiere åpen publisering. 

Units felles prinsipper for forhandlinger:

  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet. Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering
 
Publisert 26. jan. 2018 14:31 - Sist endret 25. okt. 2018 12:58