English version of this page

Publiseringsfond for UiOs forskere

Forfattere som ønsker å publisere Open Access, kan søke om støtte til å få dekket publiseringsavgiften (article processing charges) via UiOs publiseringsfond.

Det er Universitetsbiblioteket som administrerer publiseringsfondet og behandler søknadene. Størrelsen på støtten vil til enhver tid være avhengig av gjenværende midler i fondet.

Det er utarbeidet retningslinjer for de som ønsker å søke. Fra disse nevner vi spesielt at støtten gjelder kun ren Open Access-publisering, og korresponderende forfatter må være fra UiO. Du kan søke om støtte til både artikler og bokutgivelser. For mer informasjon om retningslinjer og hvordan du søker, klikk på knappen for artikler eller bøker nedenfor.

Hva er Open Access-publisering?

Med Open Access-publisering menes tidsskrifter og bøker som er åpent tilgjengelige for alle på internett. Tilgangen er ikke regulert av abonnementsordninger, andre betalingsordninger eller andre sperrer. Utgifter knyttet til Open Access-publisering må ofte dekkes av forfatter eller institusjonen forfatter er ansatt ved.

Hvordan søke om støtte?

Artikler      Bøker

 
Publisert 4. jan. 2018 08:24 - Sist endret 8. jan. 2018 07:17