English version of this page

Publiseringsfond for UiOs forskere

Publiseringsfondet er stengt for 2018. Årets budsjett på 3 millioner kroner er allerede fordelt på de mottatte søknadene.

Publiseringsfondet 2019: Det er ikke avklart om publiseringsfondet blir videreført neste år. Informasjon kommer når dette er endelig bestemt.

Hva er Open Access-publisering?

Med Open Access-publisering menes tidsskrifter og bøker som er åpent tilgjengelige for alle på internett. Tilgangen er ikke regulert av abonnementsordninger, andre betalingsordninger eller andre sperrer. Utgifter knyttet til Open Access-publisering må ofte dekkes av forfatter eller institusjonen forfatter er ansatt ved.

Hvordan søke om støtte?

Artikler      Bøker

 
Publisert 26. jan. 2018 14:31 - Sist endret 28. juni 2018 13:55