English version of this page

Betalingsrutiner for publiseringsfondet

Oversikt over hvordan Universitetsbiblioteket betaler publiseringsavgiften for Open Access-publisering.

Når du har fått godkjent søknaden om midler fra publiseringsfondet, må følgende betalingsinformasjon formidles til tidsskriftet:

Fakturaen skal adresseres til:

Universitetet i Oslo,
Sentralt fakturamottak 340101,
Postboks 1085 Blindern, 0316 Oslo, Norway.
Referanse: 340101 + ditt navn.

University of Oslo,
Central Invoicing 340101,
P.O. Box 1085 Blindern, N-0316 OSLO NORWAY.
Reference: 340101 + your name.

Når du mottar faktura, må du selv sende den til invoices@admin.uio.no. Tidsskriftet gjør ikke det for deg.


Hvis du ikke kan få tilsendt faktura, fins det følgende alternativ:

A. En avdeling ved Universitetet i Oslo har betalt fakturaen

Avdelingens regnskapsansvarlige informerer om konteringsstreng (sted, art, tiltak evt. prosjekt) og ønsket referanse på epost til Universitetsbibliotekets publiseringsfondsansvarlige på duo-hjelp@ub.uio.no

Kopi av faktura vedlegges, samt en excel-fil med transaksjonsrapport som viser beløp i norsk valuta.

B. Faktura er mottatt ved avdelingen, men er ikke betalt

Avdelingens økonomiansvarlige videresender fakturaen i økonomisystemet basware til enten Heidi Hansen eller Siw Pedersen. Informasjon i basware må påføres om at det gjelder publisering.

Dersom faktura er mottatt i papirform men ikke oversendt til Universitetets fakturaavdeling, kan den oversendes fakturamottaket med beskjed om at bestillerkode endres til 340101.

C. Privatperson har selv betalt faktura, og har tilgang til HR- portalen

”Utgiftsrefusjon” fylles ut i HR-portalen med sted 340100 og tiltak 700062.

Du gir beskjed til din ansvarlige for godkjenning av reiseregninger, at utgiftsrefusjonen må elektronisk videresendes til Universitetsbibliotekets godkjenner: Håvard Kolle Riis. Alle kvitteringer må være elektronisk vedlagt. Betalingskvitteringen skannes sammen med kopi av faktura. Kvitteringen kan evt. være utskrift fra nettbank hvor betalingen er markert.

D. Privatperson har selv betalt faktura, men har ikke tilgang til HR- portalen

NB! Papirskjema kan bare benyttes hvis du ikke har tilgang til HR-portalen.

Fyll manuelt ut papirskjema (refusjonsskjema) med personalia og norsk bankkontonummer. Gå til http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/skjema.html#toc6 og velg skjemaet "Refusjon av utlegg".

Betalingskvitteringen vedlegges sammen med kopi av faktura. Kvitteringen kan evt. være utskrift fra nettbank hvor betalingen er markert. Papirskjema med underskrift og kvitteringer sendes i internposten til:

Universitetsbiblioteket
Postboks 1085 Blindern

og merkes med ”Publiseringsfondet”

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 19. aug. 2013 11:28 - Sist endret 16. nov. 2018 10:56