English version of this page

Publiseringsfond for UiOs forskere

Etter 19 dagers drift stenges publiseringsfondet for søknader. Årets budsjett er på 3 millioner kroner, og midlene er nå fordelt på søknadene som har kommet. Interessen for fondet har vært stor, og tilsammen 153 artikkelsøknader og 10 bokprosjekter har fått innvilget støtte.

Søknader som allerede er godkjent, vil ikke bli berørt av at fondet er stengt. 

Hva er Open Access-publisering?

Med Open Access-publisering menes tidsskrifter og bøker som er åpent tilgjengelige for alle på internett. Tilgangen er ikke regulert av abonnementsordninger, andre betalingsordninger eller andre sperrer. Utgifter knyttet til Open Access-publisering må ofte dekkes av forfatter eller institusjonen forfatter er ansatt ved.

Hvordan søke om støtte?

Artikler      Bøker

 
Publisert 26. jan. 2018 14:31 - Sist endret 26. jan. 2018 14:31