English version of this page

Publiseringsfond for UiOs forskere

Etter kun 2 uker er alle midlene i årets publiseringsfond brukt opp, og vi må se oss nødt til å stenge for flere søknader i 2017. Fondet åpner for nye søknader 8. januar 2018.

På grunn av veldig stor pågang i antall søknader fra fondet åpnet 14. august, er årets midler for publiseringsfondet brukt opp. Fondet åpnet med 1,2 million kroner til rådighet, disse er allerede tildelt. Vi ser oss derfor nødt til å stenge fondet igjen i dag 24. august. Fondet vil være stengt ut 2017. Det åpnes for nye søknader 8. januar 2018.

Søknader som allerede er godkjent, vil ikke bli berørt av dette. Det er ikke mulig å sette søknad på venteliste i påvente av at publiseringsfondet skal åpne opp for søknader i 2018.

Les mer i egen nyhetssak

Kontakt duo-hjelp@ub.uio.no hvis du har spørsmål.

Hva er Open Access-publisering?

Med Open Access-publisering menes tidsskrifter og bøker som er åpent tilgjengelige for alle på internett. Tilgangen er ikke regulert av abonnementsordninger, andre betalingsordninger eller andre sperrer. Utgifter knyttet til Open Access-publisering må ofte dekkes av forfatter eller institusjonen forfatter er ansatt ved.

Retningslinjer

 
Publisert 22. des. 2014 13:01 - Sist endret 29. nov. 2017 08:17