English version of this page

Publiseringsfondet er avviklet

UiOs publiseringsfond ble avviklet i 2018. Det vil si at det ikke fins sentraliserte ordninger for betaling av publiseringsgebyr på UiO utover det som dekkes gjennom forlagsavtalene.

Fondet hadde varighet fra 2013-2018, og var et effektivt verktøy for å øke åpen publisering ved UiO. Imidlertid var ikke det institusjonelle publiseringsfondet en økonomisk bærekraftig modell når åpen publisering økte i omfang. I 2018 ble fondets tilgjengelige midler, 3 millioner kroner, fordelt i løpet av kun 19 dager.

Åpen publisering gjennom forlagsavtaler

UiO jobber sammen med andre norske institusjoner gjennom Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, for å gjennom forhandlinger få på plass nye avtaler med akademiske utgivere - se oversikt over gjeldende avtaler.

Bøker

Bøker (monografier, antologier) er ikke inkludert i forlagsavtalene. Da det ikke er eget publiseringfond på UiO, må du selv sørge for finansiering hvis du ønsker at bokutgivelsen din skal ha åpen tilgang.

Publisert 26. jan. 2018 14:31 - Sist endret 25. okt. 2021 14:02