English version of this page

Søk om støtte til Open Access-bøker

Publiseringsfondet er stengt, og det er ikke mulig å sende søknader.

Retningslinjer

Dette er retningslinjene for bøker/bokkapitler.

 1. Søker kan være forfatter av monografi eller redaktør av antologi. For artikler i antologier må søker være korresponderende forfatter. Med korresponderende forfatter/corresponding author menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkel, og oppfølging av denne gjennom publiseringsprosessen hos forlag. Det stilles ikke krav til stillingsomfang, men tilhørigheten må fremkomme i publikasjonens angivelse av institusjonstilhørighet.
 2. Størrelsen på støtten vurderes ut fra totalkostnad på utgivelsen og hvor stor andel av denne som er av UiO-forfattere. Støtten kan ikke overstige 50.000,- (inkl. MVA).
 3. Publiseringsfondet dekker kun publiseringsavgiften i rene Open Access-bøker, dvs. at bøkene skal gjøres tilgjengelig åpent på nett uten hindre for tilgang slik som pålogging eller filtrering på IP. Boken skal også ha en Creative Commons-lisens.
 4. Forlag må være på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler, se http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
 5. Det kan ikke søkes om støtte i ettertid hvis boken allerede er publisert.
 6. Publikasjonen som har fått støtte må registreres i CRIStin og den publiserte fullteksten lastes opp i CRIStin straks etter publisering.
 7. Publikasjonen som har fått støtte skal registreres i The Directory of Open Access Books (doabooks.org) etter publisering. Dette skal gjøres av utgiver/forlag.
 8. Søk om støtte tidlig i publiseringsprosessen, gjerne før manus sendes til forlaget for vurdering. Da vet man utfallet av søknaden på et tidlig tidspunkt. I tilfelle avslag må søker ordne annen finansiering.
 9. UB kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilge støtte selv om ikke alle krav er oppfylt.
 10. Retningslinjene og praktiseringen av dem vil løpende bli evaluert i samarbeid med Bibliotekdirektøren.
 11. Retningslinjene kan endres uten varsel, uten tilbakevirkende kraft for søknader som allerede er behandlet.
 12. UBs avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

Spørsmål?

Send epost til duo-hjelp@ub.uio.no

 
Publisert 22. des. 2014 13:02 - Sist endret 14. juni 2018 15:09