Kile på Linux

Kile inngår i Linux-distribusjonen på UiO. Ellers kan du finne det for nedlasting her: http://kile.sourceforge.net/

Oppsett for Kile

Du finner oppsett for Kile i Settings-menyen:

 

UTF-8

Du stiller inn tegnsett (Input encoding)  i avsnittet "Template variables" under Kile - General:

Biber

BibTeX konfigureres  til å bruke programmet biber for formatering og sortering av referanser. Se utfylling i illustrasjonen nedenfor:

Publisert 30. juni 2016 10:22 - Sist endret 11. aug. 2016 12:41