TeXShop på Mac

TeXshop inngår i TexLive og er en editor for LaTeX. Den kan lastes ned fra denne adressen: http://pages.uoregon.edu/koch/texshop/.

Oppsett for TeXshop

Du finner oppsett for TeXshop via Preferences i TeXshop-menyen:

UTF8

Du stiller inn bruk av UTF-8 ved å velge fanen Source og velge "Unicode (UTF-8)" i Encoding-menyen.

Biber

Velg fanen Engine og skriv inn "biber" i BibTeX engine-feltet:

Publisert 30. juni 2016 10:22 - Sist endret 11. aug. 2016 12:42