TeXworks på Windows

TeXworks (MikTeX) inngår i Windows-distribusjonen på UiO. Du finner ellers MikTeX for nedlasting her: http://www.miktex.org/

Oppsett for TeXworks

I Edit-menyen finner du valget Preferences som gir deg oppsettmuligheter for TeXworks.

UTF-8

Under Editor-fanen velger du UTF-8 som Encoding:

Biber

Velg fanen "Typesetting". I vinduet "Processing tools" velger du BibTeX og klikker på "Edit"-knappen til høyre:

Så fyller du ut skjemaet som følger:

Det er ikke sikkert at biber-programmet ligger akkurat som vist. Da må du finne ut om det er installert og hvor det ligger (Browse). Det skal følge MikTeX-distribusjonen.

Publisert 30. juni 2016 10:23 - Sist endret 5. okt. 2016 08:59