Bruke EndNote med Word

Før du tar i bruk EndNote anbefales det at du leser Tilgang til EndNote og Lage eget bibliotek med EndNote.

Sette inn referanse i Word

 1. Åpne EndNote-biblioteket ditt.
 2. Åpne Worddokumentet du vil arbeide med.
 3. Plasser markøren der du ønsker å sette inn referanse. 
 • Dersom du benytter en fotnotebasert stil, f.eks Chicago 16th A, må du først opprette en vanlig fotnote i word og deretter sette markøren der du ønsker i fotnotefeltetet.
 1. I EndNote velger du den aktuelle referansen ved å klikke på den én gang slik at den blir blå. Gå deretter til 'Tools' > 'Cite While You Write [CWYW]' > 'Insert Selected Citation(s)'. Alternativt: I Word gå til Insert Citation >  'Insert Selected Citation(s)'.
 • Du kan markere flere referanser på en gang ved å holde inne Ctrl. 
 • Etter at du har satt inn referansen(e) vil den dukke opp både som henvisning i teksten din og i referanselisten i enden av ditt worddokument.

Rette feil i en referanse

Noen ganger vil importerte referanser inneholde feil eller være på en form du ikke ønsker. OBS! Redigering av referanser må gjøres i EndNote og ikke i Word:

 1. Start EndNote og åpne biblioteket ditt.
 2. Dobbeltklikk på en referanse du vet du har brukt i et dokument.
 3. Gjør en endring i denne referansen, f.eks. endre noe på tittelen, og lagre.
 4. Åpne dokumentet i Word som bruker referansen, gå til EndNote-fanen i Word-menyen og trykk på 'Update Citations and Bibliography'. Endringene i EndNote-biblioteket ditt blir da overført til Word-dokumentet. Du må gjøre dette for alle dokumenter som har den gamle versjonen av denne referansen i seg.
   

Endre hvordan referansene ser ut i Word

Noen ganger må referansene endres i Word, for eksempel dersom du ønsker å plassere forfatternavnene direkte inn i løpende tekst:

 1. Sett inn referansen på vanlig måte. Det kan se slik ut: (Watson, J. D. and F. H. C. Crick 1953) gjorde liknende funn...'.
 2. Høyreklikk på referansen og velg 'Edit Citations(s) -> Display as: Author (Year)'. Da flyttes forfatternavnene utenfor parantesene, slik : 'Watson, J. D. and F. H. C. Crick (1953) gjorde liknende funn'.

Et annet eksempel på nødvendig endring er tilfeller der du ønsker å oppgi sidehenvisning i referansen:

 1. Høyreklikk på referansen du har satt inn i teksten din og velg 'Edit Citations(s) -> More'.
 2. I nedre del av det vinduet som kommer opp velger du fanen 'Edit Citation'. Her fører du sidetall inn i feltet ’Pages’. Referansen kan nå se slik ut: (Watson, J. D. and F. H. C. Crick 1953, p. 23) 

Skifte referansestil

Du kan enkelt endre refereransestil. I forrige avsnitt brukte vi Author-Date-stilen som eksempel, med (Watson and Crick 1953), men det finnes mange andre stiler:

 1. Gå til EndNote-fanen i Word og velg f.eks. 'Numbered' under 'Style:'.
 2. Referansen (Watson and Crick, 1953) byttes ut med et tall i klammeparantes i teksten, f.eks. [1], og referanselista omsorteres numerisk. Endringene er momentante for alle referansene i dokumentet, slik at du raskt kan bytte mellom ulike referansestiler.

Finner du ikke 'Numbered' under 'Style' i EndNote-fanen i Word, må du finne den frem i EndNote under 'Edit' > 'Output Styles' > 'Open Style Manager'  eller ved å bruke snarveiene beskrevet under:

 1. Gå til 'Select Another Style' i drop-down-menyen i EndNote eller i EndNote-fanen i Word. Hvis du gjør dette i EndNote kan du bruke 'Style Preview' for å se hvordan stilen ser ut. De stilene du velger her vil du kunne velge mellom under 'Style' i EndNote-fanen i Word.
 2. Her finner du også mange tidsskrifters egen stil, f.eks. 'Nature'. Dette er stilen tidsskriftet Nature krever å ha på artikler som sendes inn til dem.
 • Hvis du ikke finner den stilen du trenger kan stiler lastes ned fra EndNotes sider
  Finner du ikke stilen eller har problemer med å overføre den til EndNote, kan du kontakte biblioteket ditt.
Publisert 13. juni 2011 21:25 - Sist endret 22. mai 2018 10:01