Lage eget bibliotek med EndNote

Opprette et EndNote-bibliotek

 1. Når EndNote startes for første gang, trykk på 'Create a new Library'.
 2. Velg et passende navn på biblioteket og lagre det ved å klikke 'Save'. Et tomt bibliotek vil nå dukke opp.
 • Vær oppmerksom på at dersom du starter EndNote via Kiosk peker 'Documents'-mappa til hjemmeområdet ditt (M:\) og ikke til maskinen du sitter på.
 • Vær også oppmerksom på at for enkelte fagdisipliner (Medisin og Helsefag) er det avgjørende å importere lister med tidsskriftsnavn (se ofte stilte spørsmål) før en tar EndNote i bruk.

Det finnes tre metoder for å bygge opp EndNote-biblioteket:

 1. Legge inn referanser manuelt.
 2. Hente referanser fra databaser (f. eks Oria, Google Scholar eller Web of Knowledge).
 3. Søke opp referanser gjennom EndNotes søkeverktøy.

Det vanligste er å bruke metode to og tre. Det vil si at vi importerer referanser inn i biblioteket fra elektroniske kilder, enten ved å søke opp referansen med EndNotes eget søkeverktøy eller laste den ned fra databaser. Har man ikke elektronisk tilgang til referansen man ønsker å legge inn i EndNote-biblioteket må man benytte metode en, som er å skrive den inn manuelt.

Legge inn referanser manuelt

 1. Velg 'References' > 'New Reference' i menyen.
 2. Du får opp en tom referanse som heter 'New Reference' med felter for Author, Year, Title, Journal, Volume osv.
 3. Du kan velge referansetypen under 'Reference Type' i en smal ramme øverst. Den er automatisk satt til 'Journal Article', her kan man endre til 'Book', 'Book Section', 'Web Page' eller andre typer etter behov. Felter som 'Author', 'Title' osv., kan endre seg ved endring av 'Reference Type'.
 4. Skriv inn et navn i 'Author'-feltet på denne formen: Etternavn, Fornavn. For eksempel: Watson, James. Dersom du bare har fornavnet som initialer, legges det inn slik: Watson, JD. Det skal da ikke settes mellomrom eller punktum mellom initialene.
  Har du flere forfattere, skilles de med linjeskift-tasten (enter).
 • EndNote lager automatisk lister over ord som skrives inn i feltene Author, Journal og Keywords. Når du skriver inn i et av disse feltene vil det automatisk dukke opp forslag på ord som allerede finnes i listene. Skriver du inn et ord som ikke finnes i listene fra før vil dette vises i rødt og bli lagt til lista når referansevinduet lukkes.

 • Eksempel på referanse til en artikkel:
  • Author
   Watson, James  
   Crick, Francis Harry Compton
  • Year
   1953
  • Title
   Molecular Structure of Nucleic Acids for Deoxyribose Nucleic Acid
  • Journal
   Nature
  • Volume
   171
  • Issue
   4356
  • Pages
   737-738
  •  
 • Trenger du å legge inn en organisasjon i stedet for et navn, skriv organisasjonsnavnet i sin helhet som etternavn og avslutt navnet med komma, feks. slik: Verdens helseorganisasjon, (få med kommaet etter 'helseorganisasjon').
 • Man lagrer ved å lukke referansen (trykke på 'x'-en øverst til høyre i referansevinduet).
 • Du vil se referansen din i biblioteket etter at du har lukket referansevinduet.
 • Du kan når som helst åpne referansen for videre redigering ved å dobbeltklikke på den.
 • En referanse kan slettes fra biblioteket ved å markere den og trykke på 'del'-tasten på tastaturet.
   

Hente referanser fra databaser

Ved å søke opp referanser fra ulike databaser kan referansene importeres direkte inn i EndNote-biblioteket. Eksempler på slike litteraturdatabaser er Scopus, Web of Knowledge, PubMed, Oria og Google Scholar. 

Her beskrives metodene for å hente referanser fra tre vanlige databaser: Google Scholar, Web of Knowledge og Oria.

Google Scholar

Gå til Google Scholar

 1. Klikk på 'Scholar-innstillinger'-lenken eller tannhjulet  øverst i høyre hjørne på Google Scholar.
 2. Under 'Bibliografi Administrator' velg 'Vis linker til å importere sitater inn i EndNote'.
 3. Trykk på 'Lagre innstillingene'-knappen.
 4. Foreta et søk og klikk på lenken 'Importer til EndNote' under den ønskede referansen for å importere den.
 5. Velg 'Open' i vinduet 'File Download' som dukker opp og referansene blir lastet direkte inn i EndNote-biblioteket ditt.


Web of Knowledge

Web of Knowledge er tilgjengelig fra UBs forside. Søk opp 'Web of Knowledge' under 'Databaser'-fanen.

 1. Gjør søket ditt i 'Web of Knowledge' 
 2. Merk av de referansene som skal importeres til EndNote ved å hake av boksene foran hver referanse
 3. Eksporter referansen(e) ved å trykke på 'Save to Endnote'-knappen  (Merk: Ikke bruk EndNote Web-knappen).
   

Oria

Gå til Oria via UBs forside.

 1. Gjør søket ditt.
 2. Merk av referansene som skal importeres til EndNote ved å klikka på stjernen foran hver referanse
 3. Gå til lagrede søk i menyen øverst til høyre
 4. Marker alle, klikk 'velg lagringsmåte' til høyre over trefflisten og 'send til Endnote'
 5. Velg 'Open' i vinduet 'File Download' som dukker opp, og referansene blir lastet direkte inn i EndNote-biblioteket ditt.
   

Søke opp referanser med EndNote

Før du søker, vær oppmerksom at det er tre ulike moduser i EndNote. Du finner de øverst i venstre hjørne;

    Integrated library & online search mode

     Local library mode

    Online Search mode

Står du i 'Integrated library & online search mode' når du søker, vil de treffene du får automatisk legge seg inn i ditt bibliotek. For å forhindre at det overføres urelevante referanser, må du stå i 'Online search mode' når du søker. Da legges ikke referansene automatisk inn i biblioteket men du velger de du ønsker å overføre.

Du kan bruke EndNotes egen søkefunksjon for å søke opp referanser og importere de inn i biblioteket. Her viser vi hvordan man søker i Web of Science, men du kan bruke samme fremgangsmåte som for søk i andre databaser.

 1. Åpne EndNote og det biblioteket du ønsker å importere referansene til.
 2. Gå til venstremargen under 'Online Search' og trykk på 'more'.
 3. Bla frem til 'Web of Science' i lista over databaser som dukker opp.
 4. Gjør søket i 'Online Search' nederst i vinduet i EndNote.
 5. I 'Confirm online'-search boksen som dukker opp ser du hvor mange treff du får.
 • Et enkelt søk kan gi mange treff. Vurder å spisse søket ditt dersom dette er tilfelle. Et alternativ er å bare velge et begrenset utvalg fra søket ved å endre antallet i 'Retrieve records from'-feltene.
 1. Trykk 'Ok' og resultatet vil komme opp i en treffliste.
 2. Overfør de aktuelle referansene ved å markere referansene, høyreklikk > 'Copy references to' > 'navnet på ditt bibliotek'. For å komme tilbake til dine referanser, trykk på 'Local library mode'.

Organisere litteraturen din

Lagre dokumenter i biblioteket ditt

Sammen med referansen kan du også lagre relevante dokumenter, slik som artikkelen i pdf-format, et sammendrag du har skrevet av dokumentet i word, eller en forelesning i power-point.

 1. Sørg for at dokumentet du vil legge i EndNote-biblioteket ligger på maskinen din.
 2. Åpne den aktuelle referansen i EndNote-biblioteket ditt.
 3. Trekk dokumentet inn i feltet 'File Attatchment' ('drag and drop').

Dokumentet blir nå kopiert inn i en mappe med samme navn som fila. Denne mappa blir opprettet under My EndNote Library.Data\PDF\.
 

Søke i ditt eget bibliotek

Du kan finne fram i ditt eget bibliotek ved å søke på informasjon som er knyttet til referansene dine.

 • Søkefunksjonen finner du under 'Tools' > 'Search Library'.
 • Du kan nå søke på de feltene du selv velger, f.eks 'Author', 'Year' eller 'Title', og dersom du selv har lagt til informasjon i felter som 'Label', 'Keywords' eller 'Research notes' kan du også velge å søke i disse.
 • Du kan også bruke 'quick search' funksjonen som vises øverst i menyen, da søker den på tvers av ulike informasjonsfelt i biblioteket ditt.

Gå videre 

Bruke EndNote med Word

Publisert 13. juni 2011 21:25 - Sist endret 22. mai 2018 10:00