English version of this page

Manuell registrering og Online Search

Registrer referanser manuelt, eller søk opp referanser direkte fra EndNote ved å bruke Online Search.

Manuell registrering

 1. Klikk på knappen New Reference
  EndNote 20: Klikk på knappen Add a new reference to the selected group
 2. Velg passende Reference Type øverst.
 3. Legg inn data.
 4. Lagre med Save eller Ctrl + S når du er ferdig.

Det er ikke nødvendig å fylle ut alle feltene, se tabellen under for minimumskrav av opplysninger som må fylles ut for å få korrekt referanse. Den bibliografiske stilen (i EndNote Output Style) har betydning for hvilke felter som må fylles ut, så sjekk hva den aktuelle stilen/tidsskriftet krever.

Tips: Nettstedet Søk og skriv har veiledninger i hvordan du legger inn ulike kilder manuelt i EndNote for de vanligste referansestilene. 

Vanlige referansetyper

Referansetype Reference Type i EndNote Minimumskrav for korrekt referanse

Tidsskriftartikkel

Journal Article

Artikkeltittel, forfatter, tidsskriftnavn, årstall, årgang (volume), heftenummer (issue), sidetall.

Bok

Book

Forfatter, tittel, årstall, utgiver/forlag, utgivelsessted, evt. utgave.

Redigert bok

Edited Book

Redaktør(er), årstall, tittel, utgiver/forlag, utgivelsessted.

Kapittel i bok

Book Section

Forfatter, årstall, tittel, redaktør, boktittel, utgivelsessted, utgiver/forlag, sidetall, utgave.

Nettside

Web Page

Forfatter (ansvarlig for nettsiden - ofte en organisasjon el. institusjon), tittel, årstall, evt. dato for nettsiden (sist oppdatert), lesedato og URL.

Lover og forskrifter

Legal Rule or Regulation, Government Document

Forfatter (korttittelen til loven skrives inn i forfatterfeltet med komma til slutt: eks. Pasientrettighetsloven,) årstall, tittel (full tittel på loven) og evt. URL

Offentlige dokumenter
(inkl. NOU’er,
Stortingsforhandlinger)

Government Document

Forfatter (korttittel på NOU/Melding til Stortinget eller annet skrives inn i forfatterfeltet med komma til slutt: eks. Meld.St. nr. 28 (2014-2015), eller NOU 2015:12,), årstall, tittel, utgivelsessted og utgiver (her: aktuelt departement), evt. URL.

Konferanse

Book/Edited Book (publiserte konferanser), Conference Proceedings (upubliserte konferanser), Book Section (publiserte konferanse-bidrag), Conference Paper (upubliserte konferanse-bidrag)

Forfatter, årstall, tittel, navn på konferansen og lokasjon/sted.

Rapport /
temahefte

Report

Forfatter, årstall, tittel, serietittel, utgivelsessted, institusjon, rapport-nummer, evt. URL.

Masteroppgave /
doktoravhandling

Thesis

Forfatter, årstall, tittel, utgivelsessted, utdanningsinstitusjon (University), grad (degree) og Thesis Type (eks. masteroppgave).

Viktige regler og unntak

Felt Beskrivelse
Title Skriv inn hele tittelen. Sett et kolon mellom hovedtittel og evt. undertittel. Ikke sett punktum til slutt.
Author

Inverter forfatternavn.

En forfatter per linje

Organisasjonsnavn må ha komma til slutt. Bruk to kommategn når organisasjon/institusjon har komma i navnet.

Eksempel:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,

Senter for kunnskapsbasert praksis,, Høgskolen i Bergen

Editor Samme regler som i Author-feltet. Ikke skriv inn (red.)/(ed.) etter redaktørens navn.
Edition Skriv kun ordenstallet (eks. 2./2nd ) for utgave, ikke skriv inn utg./ed.
Pages Skriv kun nummer eller nummerspenn, ikke skriv inn s./p.
Access Date Aktuell hvis referansetypen er Web Page.

Online Search

Online Search brukes til å søke opp referanser direkte fra EndNote. Dette er en nyttig funksjon om man vil hente referanser fra baser som enten ikke har en eksport-funksjon, eller som har et uvanlig eller vanskelig søkegrensesnitt. Ulike lands nasjonal- og universitetsbibliotek har katalogene sine søkbare her. For å søke i norske kataloger, bruk "BIBSYS-Alma".

 1. Klikk på Online Search Mode-knappen
  EndNote 20: Online Search er tilgjengelig i gruppepanelet.
 2. Velg database, f.eks. Library of Congress.
 3. Du får opp et søke-panel som er tilpasset databasen du skal søke i. Velg riktig søkefelt (author, year, osv.) Vær presis i søket.
 4. Velg evt. hvor mange av referansene du vil se på (de nyeste kommer først) og klikk OK
  EndNote 20: gå videre til steg 5.
 5. Markér aktuelle referanser og klikk på Copy to Local Library-knappen for å legge dem permanent inn i ditt bibliotek.
  EndNote 20: Markér aktuelle referanser og klikk på Pluss-knappen (Add the selected online records to your local library) for å legge dem permanent inn i ditt bibliotek.
Publisert 14. sep. 2018 15:18 - Sist endret 23. feb. 2022 11:03