English version of this page

Organisere referanser

Sorter referansene i grupper, oppdater referansene og unngå referanser som vises flere ganger i biblioteket (dublettsjekk).

Gruppere referanser

Referansene kan organiseres i egendefinerte grupper. Du kan ha opptil 5000 grupper i ett EndNote-bibliotek.

Opprett en gruppe

 1. Velg fra toppmenyen Groups > Create Group
 2. Markér referansen(e) du vil ha over i ei gruppe
 3. Velg fra toppmenyen Groups > Add references to… > velg aktuell gruppe (eller markér referansene og dra dem over i gruppa)

Opprett et gruppesett

 1. Velg fra toppmenyen Groups > Create Group Set
 2. Gi gruppesettet navn, f.eks. «Artikler».
 3. Du kan dra eksisterende grupper til settet, eller opprette nye under det ved å høyreklikke oppå gruppesettet > Create Group.

Opprett en smart-gruppe

«Smart groups» er basert på kriterier du selv setter opp i et søk. Referanser i biblioteket vil automatisk legge seg i smart-gruppa, hvis de matcher søket du har definert for den.

 1. Velg fra toppmenyen Groups > Create Smart Group
 2. Skriv inn eget navn på smartgruppa
 3. Velg søkefelt fra nedtrekksmeny (Any Field er det mest generelle feltet): ex. Title: zika AND Any Field: pregnancy
 4. Create

De referansene som er aktuelle vil automatisk legge seg i smartgruppa.

Kombinere grupper

 1. Velg fra toppmenyen Groups > Create From Groups…
 2. Skriv inn eget navn på kombinasjonsgruppa
 3. Velg hvilke grupper du vil kombinere og hvordan de skal kombineres (med operatorene AND, OR og NOT).

Slett en gruppe

 1. Velg fra toppmenyen Groups > Delete Group
 2. Referansene i gruppa vil fortsatt bli liggende i biblioteket (All References).

Oppdatere referanser

Sjekk om det finnes mer eller nyere informasjon om referansene.

 1. Marker de aktuelle referansene 
 2. Velg fra toppmenyen References > Find Reference Updates
 3. EndNote vil da lete etter informasjon på nettet
 4. Velg: Update All Fields eller Update Empty Fields
 5. Save Updates for å lagre endringene.

Dublettsjekk

 1. Klikk først på All References i gruppepanelet for å vise alle referansene i biblioteket.
 2. Velg fra toppmenyen References > Find Duplicates.
  EndNote 20: Velg fra toppmenyen Library > Find Duplicates
 3. Du får opp en dialogboks hvor du kan sammenligne dublettene og velge hvilken av dem du vil ta vare på. De feltene som evt. er ulike i de to referansene er uthevet slik at du lett kan kopiere over opplysninger før den ene referansen fjernes.

Har du veldig mange dubletter og ikke ønsker å gå gjennom denne prosessen for alle referansene, kan du velge Cancel i dialogboksen og deretter slette alle de markerte dublettene i gruppen Duplicate References.

Publisert 24. sep. 2018 14:41 - Sist endret 25. mars 2021 11:51