English version of this page

Tilgang til fulltekst

Legg til fulltekstartikler og andre vedlegg i EndNote. Vedleggene er alltid tilgjengelige fra biblioteket ditt. Se også innstillinger for Find Full Text og PDF-filer

Last ned fulltekst

 1. Markér referansene du ønsker å finne fulltekst til
 2. Klikk på Find Full Text-knappen
  EndNote 20: Klikk på knappen Search the Web for full text documents for the selected references.
 3. Tilgjengelige PDF-filer legger seg i EndNote-biblioteket og lagres i den tilhørende data-mappa.

Se om fulltekst er tilgjengelig

Hvis du ikke får tilgang til fullteksten med Find Full Text-funksjonen, kan du sjekke tilgang via OpenURL Link.

 1. Markér referansene du ønsker å finne fulltekst til
 2. Høyreklikk på markert referanse > URL > OpenURL Link
  EndNote 20: Høyreklikk på markert referanse > OpenURL Link
 3. Referansen åpnes i Oria.
  • Hvis fulltekst er tilgjengelig kan du bruke lenken til leverandøren
  • Hvis fulltekst ikke er tilgjengelig kan du logge på Oria for å bestille

Importer PDF-filer

EndNote kan lage referanser av PDF-filer. Du kan importere enkelte PDF-filer eller en hel mappe med PDF-er på én gang.

PC:

 1. Velg fra toppmenyen File > Import > File (eller Folder hvis du har en mappe med PDF-filer)
 2. Klikk på Choose og bla fram PDF-filen/mappa med PDF-filer
 3. Import Option skal være PDF
 4. Klikk på Import.

Mac:

 1. Velg fra toppmenyen File > Import
 2. Marker PDF-filen
 3. Klikk på Options-knappen nederst til venstre.
 4. Import Options: Velg PDF File or Folder.
 5. Klikk på Import.

For at dette skal fungere må PDF-filen ha et DOI-nummer (Digital Object Identifier). DOI-nummer er en unik identifikator som finnes på de fleste nyere artikler. Hvis artikkelen har DOI-nummer legges referansen automatisk inn i biblioteket. Hvis artikkelen ikke inneholder et DOI-nummer, oppretter EndNote en tom referanse med filnavnet som tittel. Du må da skrive inn alle detaljene i referansen selv, se Manuell registrering over.

Vedlegg til referansen

Dette er et alternativ til å importere PDF-filer eller Find Full Text. Denne funksjonen lar deg i tillegg legge til andre type filer som Word, Power Point og Excel. Filen vil legge seg i feltet File Attachments, og kan åpnes derfra. Du kan knytte flere vedlegg til samme referanse.

 1. Marker referansen
 2. Høyreklikk og velg File Attachments > Attach File... 
  EndNote 20: I visningspanelet velger du Attach File
 3. Finn filen
 4. Klikk på Open

Blir du bedt om å lagre endringen, bekreft med Yes.

Publisert 24. sep. 2018 14:46 - Sist endret 25. mars 2021 12:10