Norske EndNote-stiler

Referansestilene som følger med EndNote-installasjonen er på engelsk. Trenger du norske stiler, kan du laste ned et utvalg her (legges i "styles"-mappa - se preferences -> folder locations for å finne den). Meld gjerne fra hvis du oppdager feil i disse stilene så vi kan rette dem opp.

APA 6 - Denne versjonen av APA har fullt fornavn som standard. Hvis du heller vil bruke initialer, stiller du dette inn i EndNote her: Edit : Output Styles : Edit "Apa 6th - Norsk" : Bibliography/Author name : Initials

Chicago 16 fotnote (A)

Chicago 16 forfatter-år (B)

Harvard  - Harvard er ikke en bestemt stil, men referer til forfatter-år-stiler (author-date) generelt. Denne versjonen er basert på den som følger med EndNote. Chicago forfatter-år (B) er også en Harvard-stil.

Les mer om nedlasting av stiler hos EndNote her.

Publisert 19. des. 2013 09:46 - Sist endret 22. mai 2018 09:59