Ofte stilte spørsmål om EndNote

Her kan du få svar på spørsmål du har, og få nyttige tips som kan gjøre skriveprosessen enklere for deg.

I Cristin er det mulig å eksportere referanser til EndNote og Reference Manager.

For at tidsskriftsnavnene skal bli korrekte i referansene når man veksler mellom stiler som har full tittel og forkortet tittel, må det importeres en liste med tidsskriftsnavn. Hvis ikke så blir referansene feil. Dette er særlig viktig innenfor medisin og helsefag.

Man kan bruke EndNote til å holde orden på figurer og tabeller, og sette disse inn i Word-dokumenter.

Det er mulig å endre instillinger som regulerer utseendet på de ulike stilene i EndNote. Alle stilene i EndNote kan endres, men her kommer et eksempel på hvordan endre på EndNotes Author-Date-stil og lagre den som din egen variant.

Hva gjør du når du har skrevet en tekst og brukt ditt EndNote-bibliotek, og din tekst skal kobles med andres tekst og deres EndNote-bibliotek, slik at dere får et felles dokument? Om å samarbeide for å lage ett Word-dokument og ett EndNote-bibliotek med utgangspunkt i flere uavhengige dokumenter med hvert sitt EndNote-bibliotek.