Eksportere fra Cristin til EndNote

I Cristin er det mulig å eksportere referanser til EndNote og Reference Manager.

Alle resultater registrert under Forskningsresultater kan eksporteres. En svakhet med dagens eksportmulighet er at man ikke kan velge ut i trefflisten hvilke dokumenter man vil eksportere. Du må enten ta hele listen eller en og en referanse.

For å eksportere søkeresultatene gjør du følgende:

   1. Søk opp referanser, for eksempel den forfatteren du ønsker å finne publikasjoner
       om.
   2. Velg det formatet (EndNote) du ønsker å eksportere dataene i. Dette finner du i
       trefflisten, øverst i høyre hjørne i rullegardinboksen.

    3. Når du har valgt formatet trykker du ”Ok”. Du vil da få opp en boks med spørsmål
        om du enten vil åpne eller lagre filen. Du trykker da Open.
 

Referansene vil åpnes automatisk i EndNote-biblioteket ditt. Husk å lagre referansene.

Publisert 7. aug. 2012 09:16 - Sist endret 22. mai 2018 10:01