Organisere figurer og tabeller med EndNote

Man kan bruke EndNote til å holde orden på figurer og tabeller, og sette disse inn i Word-dokumenter.

Sette inn figurer og tabeller i EndNote-biblioteket

 1. Gå til References, velg 'New Reference'.
 2. I 'Reference Type' nedtrekksmenyen, velg 'Figure' om du ønsker å sette inn figur og 'Chart or Table' om du ønsker å sette inn en tabell.
 3. Fyll inn relevante data, som 'Created by', 'Title', 'Year', 'Date' og 'Caption' (figurtekst).
 4. Trykk så på 'Figure'-feltet, slik at det blir markert.
 5. Gå til 'References' i hovedmenyen øverst og velg 'Figure', 'Attach Figure...' og finn frem figuren eller tabellen du ønsker å sette inn.
 6. Figuren vil legge seg inn i 'Figure'-feltet.

Sette inn figurer og tabeller i Word fra EndNote-biblioteket

 1. Gå til EndNote-fanen i Word.
 2. Trykk på nedtrekksmenyen for 'Insert Citation' og velg 'Find Figure'.
 3. Søk opp tittelen på figuren (det du fylte ut i 'Title'-feltet i kartoteket for figuren) og trykk 'Find'.
 4. Dobbeltklikk på figurtittelen og den vil bli satt inn i Word-dokumentet ditt.

Generelt om figurer og tabeller i Word:

 • Figurene blir automatisk nummerert (Figur 1, Figur 2, osv) etter hvilken rekkefølge de settes inn i. Setter du inn en figur f.eks. mellom figur 1 og 2 vil figurnummerene tilpasse seg slik at den nye figuren får figurnummer 2 og figurnummer 2 får figurnummer 3.
 • Hvis du setter inn en tabell (du må ha laget referansen som 'Chart or Table' i EndNote) vil Word lage figurteksten 'Tabell 1' osv.
 • Hvis du bruker 'klipp og lim' for å bytte plass på figurene i dokumentet må du trykke på 'Update Citations and Bibliography' i EndNote X5-fanen i Word for at figurnummerene skal oppdateres.
 • I eksempelet med figur 2 over har parentesene blitt slettet fra figurreferansen i teksten for at det skal passe til setningen. Marker parentesene og trykk delete eller backspace. Figurreferansen vil da fremdeles være aktiv.
 • OBS! Dessverre vil endringer i figurteksten (Caption) i EndNote ikke bli oppdatert i Word, selv ikke ved å bruke 'Update Citations and Bibliography'. Gjør du endringer i figurteksten må du slette figuren fra Word og sette den inn på nytt.
 • Hvis du bruker en figur du har hentet fra en annen artikkel må du referere til denne. I tillegg til å sette inn figuren på metoden beskrevet over må du også sette inn figuren som om den skulle ha vært en vanlig referanse. Det er vanlig å sette figurreferansen inn i figurteksten (Caption) i Word, men da kan du ikke bruke Caption-feltet i figurreferansen i EndNote. La dette feltet stå tomt og bruk heller Word til å skrive figurtekst. Se ekstern lenke under for mer informasjon om Captions i Word. 

Endre plassering av figurer og bildetekst

Standardinstillingene til EndNote i de fleste stilene er å plassere figurene nederst i dokumentet og ikke i teksten. Man endrer disse innstillingene i Output Style. Det anbefales at du lager en kopi av den stilen du ønsker å gjøre disse endringene i:

 1. Gå til 'Edit' > 'Output Style' og velg "stilen du vil redigere".
 2. Gå deretter til 'Edit' > 'Output Style' > 'Edit: "stilen du vil redigere".
 3.  Gå til 'Figures & Tables'.
 4. Under 'Figures' kan du for eksempel huke av 'Insert figures in-text near the reference to the figure' dersom du ønsker å ha figuren i selve teksten. Du kan også velge om du vil ha figurteksten (caption) under eller over figuren. De samme innstillingene kan du endre under 'Tables'.


Setter du da inn et par figurer fra EndNote til Word vil det kunne se ut som dette:
(Her er figuren plassert blant teksten og figurteksten er plassert under figuren)
 


Dersom du ønsker å redigere flere elementer i en stil, følg instruksene i Redigere stiler.

 

Publisert 13. juni 2011 21:25 - Sist endret 22. mai 2018 10:02