Redigere referansestil

Det er mulig å endre instillinger som regulerer utseendet på de ulike stilene i EndNote. Alle stilene i EndNote kan endres, men her kommer et eksempel på hvordan endre på EndNotes Author-Date-stil og lagre den som din egen variant.

 1. Åpne EndNote og gå til 'Edit' > 'Output Style' > 'Author-Date' slik at 'Author-Date'-markeres.
   
 2. Gå deretter til 'Edit' > 'Output Style' > 'Edit: Author-Date'.

  Hvordan sette komma mellom forfatternavn og årstall fra (Watson, J. D. and F. H. C. Crick 1953) til (Watson, J. D. and F. H. C. Crick, 1953):
 3. Gå til 'Citations' > 'Templates' og legg til komma mellom 'Author' og 'Date' ved å endre 'Author · Date' til 'Author, · Date'.

  Hvordan endre antall forfattere som vises i en sitering i teksten:
 4. Under 'Citations' > 'Author Lists' > 'Abbreviated Author List - First Appearance' og 'Subsequent Appearances' sett 'If 3 or more authors, list the first author(s)'.
  Denne endringen gjør at dersom det er mer enn tre forfattere skrives første forfatter med navn og de resterende skrives som et. al. og eksempel blir seende slik ut:
  (Doe, J. et. al., 2012) der det er fler enn tre forfattere. Dersom det er tre eller færre listes alle navnene. Et al. er latin og er en forkortelse på 'et alii' som oversatt betyr 'og andre'.

  Hvordan endre rekkefølgen på etternavn og fornavn i en sitering i teksten:
 5. Under 'Citations' > 'Author Names' > Sett 'First Author' = 'Smith, Jane' og 'Other Authors' = 'Doe, John'.
  EndNote gjør forskjell på rekkefølgen av foranavn og etternavn for første forfatter og etterfølgende forfattere. I dette eksempelet er etternavnet satt først for alle forfattere.

  Hvordan vise alle forfattere i referanselista:
 6. Under 'Bibliography' > 'Author Lists' marker 'List all author names'.
  Når man siterer i teksten må man på referanser med mange forfattere sette begrensning på antallet som kan vises av hensyn til lesbarhet, men i referanselista bakerst i dokumentet har man bedre plass og kan vise alle forfattere. Dette anbefales. 

  Hvordan endre rekkefølgen på etternavn og fornavn i referanselista:
 7. Under 'Bibliography' > 'Author Names' > Sett 'First Author' = 'Smith, Jane' og 'Other Authors' = 'Doe, John'.
  EndNote gjør forskjell på rekkefølgen av fornavn og etternavn for første forfatter og etterfølgende forfattere. I dette eksempelet er etternavnet satt først for alle forfattere.
   
 8. Trykk på 'File' > 'Save As' i hovemenyen til EndNote og velg et passende navn for den nye stilen din. Husk å lagre den på hjemmeområdet ditt (M:\), feks. i 'Dokumenter'-mappa.
   
 9. For å finne den nye stilen gå til Edit' > 'Output Styles' > 'Open Style Manager' i EndNote eller bruk drop-down-snarveien 'Select Another Style' og let den opp der du lagret den.
Publisert 7. aug. 2012 09:17 - Sist endret 22. mai 2018 10:02