Importere lister med tidsskriftnavn

For at tidsskriftsnavnene skal bli korrekte i referansene når man veksler mellom stiler som har full tittel og forkortet tittel, må det importeres en liste med tidsskriftsnavn. Hvis ikke så blir referansene feil. Dette er særlig viktig innenfor medisin og helsefag.

Lister med tidsskriftnavn i fullstendig og standardiserte forkortelser kan lastes inn:

  1. Åpne EndNote
  2. Klikk på Tools > Define term lists> fanekortet Lists > Journals > Import list
  3. Velg deretter mappen listen er plassert i: C:\Program Files (x86)\EndNote\Terms Lists\
  4. Velg listen som er aktuell for ditt fagområde. 

Alternativt kan EndNote Term Lists lastes ned fra:
http://www.endnote.com/support/ensupport.asp

Publisert 6. des. 2012 10:44 - Sist endret 22. mai 2018 10:01