Humaniora og samfunnsvitenskap

Valg av referansestil

Hvilken stil du skal bruke er avhengig av det emnet/faget du studerer. Hvilken stil du skal benytte bør avklares med de ansvarlige for emnet/faget.

Vanlige stiler innen humaniora og samfunnsvitenskap

Det finnes mange ulike stiler og ulike anbefalinger. Hvis det ikke kreves en bestemt stil, velg en stil og bruk den konsekvent i oppgaven du skriver, for eksempel:

Nyttige ressurser

Ta i bruk et referanseverktøy

Publisert 10. juni 2011 15:25 - Sist endret 2. mai 2022 12:28