Referansestiler

APA 6th

APA 6th er en forfatter-årstallstil fra American Psychological Association. Stilen er vanligst brukt innen psykologi, økonomi, pedagogikk og helsefag.

Chicago 16th A

Chicago 16th A er en fotnotebasert stil. Manualen for denne stilen publiseres av University of Chicago Press.

Harvard

Harvard er en forfatter-årstallstil. Stilen er generell, og blir brukt innenfor mange fagområder. Når du refererer må du oppgi kilden både i løpende tekst og i litteraturlisten.

MLA

MLA referansestil baserer seg på forfatteretternavn i parentes i den løpende teksten. MLA-stilen åpner for en viss valgfri bruk av slutt- og fotnoter for tilleggsinformasjon.

Rettsvitenskap

Dette er Juridisk biblioteks forslag til hvordan man kan henvise i juridiske arbeider. Forslagene har som mål å dekke juridiske studenters behov.

Vancouver

Vancouver er den stilen som vanligvis brukes innenfor medisinske fag. Stilen er numerisk, det vil si at referansene nummereres i den rekkefølge de opptrer i manuskriptet.