Referansegruppe for Akademisk skrivesenter

Eevi Beck, Professor ved Institutt for Pedagogikk, Fagområde for universitetspedagogikk, LINK

Kjell Lars Berge, Professor ved Institutt for Lingvistikk og Nordiske studier og professor II ved SEKOM, NTNU 

Susann Andora Biseth-Michelsen, medlem i Studentparlamentet med ansvar for studiekvalitet og læringsmiljø 

Ester Fremstad, Førstelektor ved Institutt for Pedagogikk tilknyttet LINK

Frøydis Hertzberg, Professor Emeritus, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO 

Eystein Gullbekk, leder av undervisningsgruppa ved Universitetsbiblioteket i Oslo 

Lynn Nygaard, Advisor and writing consultant at PRIO

Toril Opsahl, Førsteamanuensis ved MultiLing Senter for flerspråklighet, UiO  

Tulpesh Patel, studieleder ved Fakultet for kunst, teknologi og design, HiOA

Kari Anne Rødnes, Førsteamanuensis ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning og ProTed 

Kristin Solli, førsteamanuensis ved Universitetsbiblioteket, OsloMet 

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Førstelektor, Utdanningsleder for lektorprogrammet i realfag og leder for Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi (KURT), Kommunikasjons- og HR-seksjonen ved MN-fakultetet 

Tor Morten Vangen, Seksjon for opptak og tilrettelegging, Avdeling for fagstøtte, UiO 

Hilde Westbye, Avdelingsleder, Juridisk bibliotek, UiO  

 

 

Publisert 25. okt. 2016 15:40 - Sist endret 7. jan. 2019 11:36