Marianne Inez Lien

Image of Marianne Inez Lien
Norwegian version of this page
Phone +47 22858630
Room BL27-2226
Username
Visiting address Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Tasks performed

 • Subject specialist in Sociology, Social Anthropology and Gender Studies
 • Library work, research, research support, teaching, counseling, dissemination work

Background

 • Adviser and general manager, Reform. Resource Center for Men
 • Contract researcher, Proba samfunnsanalyse 
 • Senior Adviser. Center for prevention and addiction. Hospital Innlandet, Norway

Education

 • Master in Sociology (hovedfag). University of Oslo. 2004
 • Visiting scholar. Centre for Gender Research 2010-2014
 • PHD student in sociology. University of Agder 2010-2014
Tags: Library, Nordic languages, Social anthropology, Sociology, Gender research, Health, Professions

Publications

 • Lien, Marianne Inez (2021). Mellom universalisme og feminisme: en sosiologisk analyse av kjønn og omsorgsbegrepet i sykepleiefaget. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 62(3), p. 233–250. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-03-02x.
 • Lien, Marianne Inez (2013). The gender-neutral patient in nursing - the meaning of gender in female nurses care work for male cancer patients. Norma - International Journal for Masculinity Studies. ISSN 1890-2138. 8(2), p. 131–150.

View all works in Cristin

 • Lien, Marianne Inez & Lorentzen, Jørgen (2019). Men's Experiences of Violence in Intimate Relationships. Palgrave Macmillan. ISBN 9783030039943. 174 p. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Lien, Marianne Inez (2022). Jobben - En ressurs eller byrde for menn som gjennomgår et samlivsbrudd?
 • Lönn-Stensrud, Jessica & Lien, Marianne Inez (2022). Career support framework for early career researchers .
 • Lien, Marianne Inez (2019). Hvilken rolle kan kjønn få for utøvelse av sykepleie, og hvordan kan faglige diskurser føre til at menn og maskuliniteter blir kjønnstrøbbel i klinikkene?
 • Lien, Marianne Inez (2019). Menn utsatt for vold i nære relasjoner. Hvilke voldsformer er de usatt for, hvilke mestringsstrategier bruker de og hvilke erfaringer har de med hjelpeapparatet ?
 • Lien, Marianne Inez (2017). Voldsutsatte menn vet ikke hvor de kan få hjelp.
 • Lien, Marianne Inez (2017). Oppdageren - Eilert Sundt 200 år .
 • Lien, Marianne Inez (2014). Maskulinitet, omsorg og behandling.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Menn, kreft og kommunikasjon.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Åpenhetskultur gjør tause menn til avvikere. [Internet]. Kilden Forskningsrådet.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Syke menn skyr moderlig omsorg. [Business/trade/industry journal]. Tidsskriftet sykepleien.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Aktuelt NRK 2 TV. [TV]. NRK TV Marienlyst.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Hvordan har du det, egentlig? En studie av sykepleieres omsorgsarbeid for mannlige kreftpasienter.
 • Lien, Marianne Inez (2012). Mamma tar støyten. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Lien, Marianne Inez (2011). Vi elsker gullmedaljer, og vinnerne dyrkes på alle felter i samfunn og kulturliv. Radiofront tar i dag steget ned fra toppen, og vier heller en time til de nest beste. Er det alltid et nederlag å stå i skyggen – eller kan nestbest være det beste? [Radio]. Radiofront NRK.
 • Lien, Marianne Inez (2011). Lei rosa sløyfer og sykdomsprat. [Internet]. TV2 nettavis.
 • Lien, Marianne Inez (2011). Menn og kreft. Om boken Strålekameratene. [TV]. TV2 God morgen Norge.
 • Lien, Marianne Inez (2011). Why care about gender? An institutional etnography of gender in nursing.
 • Lien, Marianne Inez (2010). Typisk birkebeiner. [Newspaper]. VG Helg.
 • Lien, Marianne Inez (2010). Sosiolog: Det er status blant ledere å være veltrent. [Internet]. E24.
 • Lien, Marianne Inez (2010). Klasseskille i trenings-Norge. [TV]. NRK Puls.
 • Lien, Marianne Inez (2008). Barske menn får ikke hudkreft - eller? [Internet]. Kreftforeningens nettbrosyre om menn og kreft.
 • Becken, Lars-Erik; Solheim, Øyvind Bugge; Lien, Marianne Inez; Wedde, Elise & Eriksen, Ingunn Marie (2015). Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær - muligheter og begrensninger. Proba samfunnsanalyse. ISSN 1891-8093.

View all works in Cristin

Published Feb. 1, 2022 12:28 PM - Last modified Feb. 7, 2022 5:47 PM

Projects