print logo

Forside

Grønne lamper

Fagressurser

Finn ditt bibliotek

Åpningstider, leseplasser og grupperom, samlinger, adresser, kontakt, kart.

Låne

Fornye, bestille, lånekort.

DUO

Masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige publikasjoner fra UiO.

Bruk av biblioteket

Tilgang hjemmefra, IT-tjenester, leseplasser, grupperom, utskrift.

Gå på kurs

Informasjonssøk, referering, kildevurdering.

Publisere

Innlevering til DUO, oppgavemaler, egenarkivering, Open Access, Cristin.

Skrive og referere

EndNote, refereringsteknikk, litteratursøk.

Kommende kurs

Aktuelt

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Søkehjelp

Få bedre treff i Oria med vår brukerveiledning.

Arrangementer

03 mar
17:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
06 mar
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39
12 mar
14:15, Læringsoasen i Georg Sverdrups hus
13 mar
12:15, Foajeen i Georg Sverdrups hus (UB) på Blindern, Moltke Moes vei 39

Utstillinger

Ingen kommende arrangementer