Hansteen vant verdensry for sitt banebrytende arbeid innen jordmagnetismen. I 1823 fikk han bevilgning til å foreta en ekspedisjon til Sibir for å kunne foreta målinger som kunne bekrefte eller forkaste hans teori om at det fantes fire magnetiske poler. Ekspedisjonen varte i litt over to år i tidsrommet 1828 til 1830. Hansteen fikk ikke bekreftet sine teorier, men hans arbeid fikk likevel stor betydning for forståelsen av jordmagnetismen, som var et av samtidens store forskningsfelt.