English version of this page

Skrive og publisere

Referere

Referansestiler, referanseverktøy og informasjon om referering.

Masteroppgaver

Oppgavemaler og informasjon om innlevering av masteroppgaver til DUO.

Akademisk skrivesenter

Akademisk skrivesenter tilbyr veiledning til studenter i akademisk skriving og oppgaveskriving.

Open Access

Open Access betyr fri, online tilgang til forskningsresultater.

For forskere

UB har verktøyene som hjelper deg med forskningen din.

Doktoravhandlinger i DUO

Hvordan tilgjengeliggjøre din doktoravhandling i DUO vitenarkiv.


PhD on track

Nettstedet PhD on Track gir deg støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking.

Søk og skriv

Nettstedet Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.

Perma.cc

Perma cc er en tjeneste som hjelper forskere, studenter og andre faglige forfattere med å lage permanente lenker som aldri blir brutt.