English version of this page

Bruk av biblioteket

Søk i hele biblioteket

Finn fagbøker, tidsskrifter, databaser og mer i Oria, samt se alle våre andre søketjenester.

Verktøy og fremgangsmåter for å skaffe artikler UiO ikke har tilgang til.

Åpningstider

for alle bibliotekene.

Alt om lån

Se hvem som kan låne og hva lånebetingelsene er.

Lese- og arbeidsplasser i biblioteket

Leseplasser, gruppearbeidsrom, multimediarom m.m.

Utskrift, kopiere og skanne

Utskriftskvoter, skriverkø, kopikort.

Få veiledning

Du kan få hjelp med litteratursøk, kildebruk, skrivehjelp, veiledning innen forskningsdata mm.

Foreslå innkjøp

Her kan du sende forslag om innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser m.m.

Tilgang hjemmefra og på reise

Du får tilgang til elektroniske ressurser i Oria, uansett om du er på campus eller hjemme.