English version of this page

Bruk av biblioteket

Søk i hele biblioteket

Finn fagbøker, tidsskrifter, databaser og mer i Oria, samt se alle våre andre søketjenester.

Verktøy og fremgangsmåter for å skaffe artikler UiO ikke har tilgang til.

Åpningstider

for alle bibliotekene.

Alt om lån

Se hvem som kan låne og hva lånebetingelsene er.

Lese- og arbeidsplasser i biblioteket

Leseplasser, gruppearbeidsrom, multimediarom m.m.

Utskrift, kopiere og skanne

Utskriftskvoter, skriverkø, kopikort.

Bestill en bibliotekar

Bestill en time for å få veiledning til informasjonssøk, oppgavehjelp, referansesjekk mm. Husk at du alltid kan få veiledning og hjelp i skranken også.

Foreslå innkjøp

Her kan du sende forslag om innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser m.m.

Tilgang hjemmefra og på reise

Du får tilgang til elektroniske ressurser i Oria, uansett om du er på campus eller hjemme.