English version of this page

Bruk av biblioteket

Søk i hele biblioteket

Finn fagbøker, tidsskrifter, databaser og mer i Oria, samt se alle våre andre søketjenester.

Åpningstider

for alle bibliotekene.

Alternative måter å få tilgang til artikler

Verktøy og fremgangsmåter for å skaffe artikler.

Alt om lån

Se hvem som kan låne og hva lånebetingelsene er.

Lese- og arbeidsplasser i biblioteket

Leseplasser, gruppearbeidsrom, multimediarom m.m.

Utskrift, kopiere og skanne

Utskriftskvoter, skriverkø, kopikort.

Bestill en bibliotekar

Avtal en time for å få hjelp til oppgaveskriving eller informasjonssøk. Husk at du alltid kan få veiledning og hjelp i skranken også.

Foreslå innkjøp

Her kan du sende forslag om innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser m.m.

Tilgang hjemmefra og på reise

Er du hjemme eller ute på reise må du være koblet til UiOs nettverk for å få tilgang til bibliotekets e-ressurser.