Eystein Gullbekk

Førstebibliotekar - Bibliotekdirektørens stab
Bilde av Eystein Gullbekk
English version of this page
Telefon +47 22854952
Rom 4229
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1085 Blindern,Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

 • Leder for forsknings- og undervisningsstøtte
 • Leder for bibliotekets gruppe for forsknings- og undervisningsstøtte
Emneord: Bibliotek, Undervisning, Informasjonskompetanse, Biblioteks- og informasjonsvitenskap, Tverrfaglighet

Publikasjoner

 • Gullbekk, Eystein (2019). What can we make of our interview data? From interdisciplinary to intra-disciplinary research. Information research. ISSN 1368-1613. 24(2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Gullbekk, Eystein & Byström, Katriina (2019). Becoming a scholar by publication – PhD students citing in interdisciplinary argumentation. Journal of Documentation. ISSN 0022-0418. 75(2), s. 247–269. doi: 10.1108/JD-06-2018-0101. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøyum, Idunn; Gullbekk, Eystein & Byström, Katriina (2017). «Et helt nytt ‘mindset’»? : Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag. I Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (Red.), Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202571863. s. 121–146. doi: https%3A/press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/download/20/74/329-1?inline=1#chap06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gullbekk, Eystein (2016). Apt information literacy? A case of interdisciplinary scholarly communication. Journal of Documentation. ISSN 0022-0418. 72(4), s. 716–736. doi: 10.1108/JDOC-08-2015-0101. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gullbekk, Eystein; Bøyum, Idunn & Byström, Katriina (2015). Interdisciplinarity and information literacy: Librarians' competencies in emerging settings of higher education. Proceedings of the ASIST Annual Meeting. ISSN 1550-8390. 52(1), s. 1–4. doi: 10.1002/pra2.2015.145052010079. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gullbekk, Eystein & Mikki, Susanne Ruth (2014). Hjelp når de trenger det. PhD on track – tjenester til en voksende målgruppe. Skriftserien Bibliotheca Nova. ISSN 1894-1427. 2, s. 56–68.
 • Beck, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (2013). Focus group study. I Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (Red.), PhD candidates and the research process. The library´s contribution. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-023-5. s. 51–102.
 • Bech, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (2012). Fokusgruppestudien, Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-022-8. s. 49–82.
 • Gullbekk, Eystein (2008). Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring - noen retningsgivende refleksjoner for fagreferenter. I Brandsæter, Signe Marie; Hegna, Knut; Lørdahl, Anita Pedersen & Tuseth, Bård Sverre (Red.), Biblioteket og forskningen. Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. - 4- juni 2008. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-015-0. s. 27–43.
 • Gullbekk, Eystein (2004). Med dialog på timeplanen Halima sin KRL-time. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullbekk, Eystein (2021). Performing interdisciplinary knowledge: Information work in emerging interdisciplinary research.
 • Bøyum, Idunn; Gullbekk, Eystein & Byström, Katriina (2017). Et helt nytt ‘mindset’? Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag.
 • Austrheim, Gunhild; Gullbekk, Eystein & Lönn-Stensrud, Jessica (2015). PhD on Track: på reise med brukerne.
 • Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse & Kavli, Fredrik Andersen [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2015). PhD on Track – online library support for PhD students.
 • Gullbekk, Eystein; Bøyum, Idunn & Byström, Katriina (2015). Interdisciplinarity and information literacy: Librarians’ competencies in emerging settings of higher education - Poster.
 • Gullbekk, Eystein & Mikki, Susanne Ruth (2014). PhD on Track - På nett og i seminarrommet.
 • Gullbekk, Eystein; Tonning, Anne Sissel Vedvik; Torras Calvo, Maria Carme & Skagen, Therese (2014). Editorial. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. ISSN 1890-5900. 6(1), s. 1–5.
 • Lönn-Stensrud, Jessica & Gullbekk, Eystein (2014). PhD on track – working with generic skills in context.
 • Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne Ruth & Austrheim, Gunhild (2014). PhD on Track: ferdigheter for en doktorgrad.
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid & Folkestad, Hege [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Gullbekk, Eystein & Torras, Maria-Carme (2013). PhD on Track – lansering av de nettbaserte læringsmodulene i PhD on Track.
 • Gullbekk, Eystein & Skagen, Therese (2013). Forskningsstøtte i endring: En ut-av-boksen-opplevelse.
 • Gullbekk, Eystein & Mikki, Susanne (2013). "Information Management for Knowledge Creation" - Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen.
 • Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2013). On Track for Doctoral Students?
 • Gullbekk, Eystein & Austrheim, Gunhild (2013). PhD on Track – designing learning for PhD students.
 • Gullbekk, Eystein (2013). Meeting the Needs of PhD Candidates: Services, Networks and Relevance.
 • Austrheim, Gunhild; Beck, Mia; Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Prosjektpresentasjon – “Information Management for Knowledge Creation” Conference proceedings: Nordic journal of information http://noril.uib.no/issue/view/8literacy in higher education.
 • Gullbekk, Eystein; Haraldsen, Kirsten Borse; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2012). Et kunnskapsgrunnlag: funn fra studier om Ph.d. -studenter v/prosjektgruppa.
 • Gullbekk, Eystein & Mikki, Susanne Ruth (2012). Libraries supporting research communities: partners in scientific communication.
 • Torras, Maria-Carme; Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne Ruth; Ringnes, Hege & Rullestad, Tove (2011). Designing evidence-based research support: a study of PhD candidates’ information needs and searching behavior.
 • Gullbekk, Eystein; Skagen, Therese & Nilsen, Turid Høiberget (2010). Paradigm shift? Developing the Information Literacy Teacher.
 • Gullbekk, Eystein & Torras, Maria-Carme (2010). Den informasjonskompetente studenten: Et blikk på internasjonalt og nasjonalt arbeid med bibliotekenes undervisningsvirksomhet.
 • Gullbekk, Eystein & Torras, Maria-Carme (2010). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket: Muligheter og utfordringer for bibliotekets undervisning.
 • Gullbekk, Eystein (2009). Om plagiering/fusk.
 • Gullbekk, Eystein (2008). Studentoppgaver i biblioteksundervisningen - mål, planlegging, vurdering.
 • Gullbekk, Eystein (2008). Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring - fagreferentens rolle.
 • Gullbekk, Eystein (2008). Discourses on plagiarism and the pedagogic of sanctions.
 • Tonning, Anne Sissel Vedvik & Gullbekk,, Eystein (2007). Information literacy education at the Faculty of Psychology – a cumulative discipline-based information literacy programme.
 • Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (2013). PhD candidates and the research process. The library´s contribution. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-023-5.
 • Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (2012). Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-022-8.
 • Nagel, Anne-Hilde; Strand, Roger; Gullbekk,, Eystein; Hillesøy, Per Gunnar; Lillehaug, Johan & Norheim, Ole Frithjof [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2007). Utdanning i akademisk redelighet - Tiltak for etikk i utdanningene ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 15:55 - Sist endret 15. mars 2021 15:22