Anne Sæbø

Bilete av Anne Sæbø
English version of this page
Telefon +47 22844025
Rom BL 27 2212
Brukarnamn
Besøksadresse Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområde

 • Fagreferent i nordisk språk og litteratur og medievitskap
  • Undervisning og vegleiing i litteratursøk, kjeldekritikk og referansehandtering (kontakt meg for å avtale tid)
  • Forskarstøtte (litteratursøk, datahandtering, databaseutvikling, digitalisering, digitale forskarmetodar)
  • Formidling av forskning (kontakt meg for muligheiter)
  • Ansvar for å kuratera samlinga for disse faga
 • UBs representant i Styringsgruppa for Teksthub (UiO)

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis i nordisk ved St. Olaf College, USA (1999-2009)
 • Sjølstendig verksemd som bokforfattar, forskar, bloggar og skribent innan film- og kjønnsforskning (2009- ), besøk heimeside her
 • Førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo (2014-2015)
 • Gjesteforskar ved Senter for tverrfagleg kjønnsforskning, Universitetet i Oslo (2005-2006)
 • Instituttleiar for Avdeling for norsk og nordisk ved St. Olaf College (2002-2003)

Utdanning

 • Ph.D. i sammenlignende litteraturvitenskap med teori og kritikk, fordypning i nordisk (2000) frå University of Washington, USA
 • Pedagogisk tilleggsutdanning (1999) frå University of Washington
 • M.A.  i sammenliknande litteraturvitskap (1997) frå University of Washington
 • B.A. i sammenliknande idéhistorie (1996) frå University of Washington
 • Cand.Mag med mellomfag i idéhistorie (1996) frå Universitetet i Oslo

Bøker 

 

Emneord: Bibliotek, Forskningsstøtte, Undervisning, Litteratursøk, EndNote, Digital humaniora, Digitale forskningsmetoder

Publikasjonar

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Sæbø, Anne; Tønnesson, Johan Laurits & Vareberg, Ommund Carsten (2022). Sakbib: forskningsmiljøet Norsk sakprosas bibliografi over norsk sakprosaforskning.
 • Vareberg, Ommund Carsten; Aasen, Arne Johannes & Sæbø, Anne (2022). Skrivbib: bibliografi over norsk og nordisk skriveforskning.
 • Sæbø, Anne (2022). Bibliografiske databaser i Zotero: en bærekraftig og brukervennlig løsning.
 • Sæbø, Anne (2022). Serving as a Method’s Partner to the Researcher in Complex Digital Times: A vision for a new era for the University of Oslo Library.
 • Sæbø, Anne Grethe (2021). «Systematiske søk» for humsam-forskere: faktisk praktisk eller fengende moteord?
 • Korsvik, Trine Rogg; Hulthin, Marie Andersen & Sæbø, Anne (2020). Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling? En kartlegging av norsk forskning. Kilden kjønnsforskning.no. ISSN 9788212039261.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 28. sep. 2021 10:54 - Sist endra 17. aug. 2022 09:38