Om skriveprogrammet

Skrivesenteret kan utvikle ulike typer skrivekurs i samarbeid med faglig ansatte. 

Alle våre kurs er skreddersydde med eksempler fra fagene det gjelder. Dersom et fagmiljø ønsker å vite mer om skrivesenterets arbeid, kan vi komme innom for en orientering. Skrivementorene kan også bidra med orientering for studenter. 

Som alt annet håndverk, kreves det tid og innsats for å utvikle sin skriving. Selv om vi både kan og vil bidra med inspirasjon og innspill, er et kort innlegg på 1-2 timer ikke tilstrekkelig for å utvikle god, faglig skriving. Ved skriveprogrammet prioriterer vi derfor langsiktig arbeid sammen med fagmiljøer som ønsker å involvere seg i studentenes skriving. Ta kontakt med Ingerid Straume dersom du er interessert i dette.

Bilde av en kurssituasjon.

Eksempler på kurs for studenter og PhD:

  • Første semester kriminologi (Hjelp, jeg har blitt student!). Om overgangen fra videregående til høyere utdanning
  • Eksamensforberedelser: hvordan notere, lese, skrive for å lære seg et stoff, tolke en oppgavetekst mv. 
  • Bacheloroppgaven: Institutt for spesialpedagogikk, kulturhistorie mv. 
  • Masteroppgaven, HELSAM, International Community Health (engelsk)
  • Master i geriatrisk sykepleie og sykepleievitenskap
  • Musikkvitenskap, masteroppgaveskriving
  • IFI, masteruka (ulike kurs)
  • UiO:Energi, skrivekurs for stipendiater 
  • Skrivekurs for stipendiater ved Medisinsk fakultet (norsk og engelsk)

Alle våre kurs er basert på egenaktivitet, øvelser og interaksjon, og har en varighet på minst to timer (lavere grad), for master 2 x 2 eller 3 timer og for PhD gjerne flere dager. 

Kurs for ansatte:

I samarbeid med LINK Senter for utdanning og læring holder vi kurset Skrive for å lære (del 2, påbygning til stor modul) for universitetets undervisere. Temaer for kurset er prosessorientert skriveveiledning med vekt på tilbakemeldinger på skriftlige arbeider, responsgruppemetodikk og forming av kriterier for skriving i fagene. 

Publisert 29. mars 2021 11:23 - Sist endret 16. juni 2022 10:45