Om indekseringssamarbeidet

Hvem kan delta?

Alle fag- og forskningsbibliotek som måtte ønske det, kan delta i Humord-samarbeidet. Forutsetningen er at biblioteket har en faglig profil som faller innenfor tesaurusens rammer og at indekseringen utføres i samsvar med gjeldende regelverk.

Målsetninger for samarbeidet:

  • Gjenbruk og kvalitetssikring av registreringsdata
  • Standardisering
  • Samarbeid om felles løsninger

Deltakere i indekseringssamarbeidet

  • Universitetsbiblioteketene i Oslo, Bergen og Tromsø
  • Biblioteket ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
  • Det Norske Nobelinstitutts bibliotek
  • Universitetsbiblioteket, OsloMet

Organisering

Arbeidet samordnes av en koordineringsgruppe og ledes av en Humord-koordinator. Gruppen møtes en gang i året og samarbeider ellers via e-post. Alle deltakerbibliotek kan foreslå nye emneord etter behov.

Kontakt:
Berit Sonja Hougaard (koordinator)
tesaurus@bibsys.no (koordineringsgruppa)

 

Publisert 27. nov. 2018 13:26 - Sist endret 3. okt. 2019 14:49